Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys

Sutartis kaip privatizacijos ir bendradarbiavimo forma. Esminiai sutarties, kaip paslaugų srities mechanizmo, principai. Viešosios paslaugos sutarties kontekste. Sutarčių teisinis reguliavimas. Europos Sąjungos sutarčių sistema. Lietuvos Respublikos sutarčių sistema. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
9 puslapiai
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys 1 puslapis
1 puslapis
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys 2 puslapis
2 puslapis
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys 3 puslapis
3 puslapis
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys 4 puslapis
4 puslapis
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys 5 puslapis
5 puslapis
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys 6 puslapis
6 puslapis
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys 7 puslapis
7 puslapis
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys 8 puslapis
8 puslapis
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys 9 puslapis
9 puslapis
Viešųjų paslaugų srities mechanizmai: Sutartys 10 puslapis
10 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Vienas būdingiausių vyraujančios dabartinės viešosios politikos požymių yra polinkis sumažinti valstybės veiklos mastus ir didinti privataus sektoriaus vaidmenį visuomeniniame gyvenime. Toks siekis paremtas dabar populiariomis socialinių mokslų teorijomis, yra labai pageidautinas ir skatintinas. Viešosios politikos tikslas - padėti įgyvendinti valstybės paskirtį. Todėl viešasis politikas turi siekti optimalaus viešojo ir privataus sektoriaus balanso [9 P. 66].Toks perėjimas nuo griežtai vyriausybės kontoliuojamo prie mažai kontroliuojamo mechanizmo reiškia privatizaciją.V. Obrazcovo teigimu, "privatizacijos formų yra įvairių. Privatizacijos pavyzdys gali būti sutarčių sudarymas su privačiomis firmomis dėl vandens tiekimo sistemų arba kalėjimų finansavimo, statybų, eksploatacijos organizavimo, gatvių tvarkymo, medžių genėjimo arba laivų remonto. Sutarčių sudarymas su nekomercinėmis agentūromis dėl maisto "ant ratukų" pristatymo vienišiems ir seniems žmonėms arba neturtingų namų eksploatavimo - dar viena privatizacijos forma." [7 P. 12].Šiandien sutarčių sudarymas tampa svarbus įrankis viešojo sektoriaus valdyme. Tai modernios vyriausybės bruožas ir viena iš priemonių, kuria naudodamasi institucija tiekia viešąsias paslaugas piliečiams ir kuria naują infrastruktūrą [6 P. 4].Tai panašu į metodą, nustatantį užsakovo / vykdytojo (angl. principal-agent) santykius ir įveikiantis savanaudiško elgesio viešojoje biurokratijoje problemas [10 P. 279]. Sutartinis bendradarbiavimas gali teikti didelę naudą visuomenei ir valstybei, privatus sektorius, naudodamas savo lėšas, patirtį ir iniciatyvą, gali teikti viešąsias paslaugas, pagerinti jų kokybę ar sukurti, atnaujinti ir efektyviau valdyti viešosioms paslaugoms teikti reikalingą turtą [13 P. 178].2. Esminiai sutarties, kaip paslaugų srities mechanizmo, principai Sekiant suprasti bei efektyviai panaudoti šiame darbe aprašomą paslaugų srities mechanizmą-sutartis, viešųjų paslaugų teoretikai siūlo įvertinti trijų pagrindinių sutarties faktorių sąveiką, suformuotą iš strateginio valdymo ir planavimo, viešosios teisės ir institucijų bei ekonomikos sričių. Šie faktoriai yra [11 P. 323, 326-328]:1. Viešosios vertybės – tai tokios vertybės, kurios sukurtos interesantų ir demokratijos procesų, siekiant subalansuoti arba optimizuoti jas paslaugų procese. Sudarant sutartį institucijų vadovai turėtų nuolat identifikuoti ir suteikti prioritetus dažnai politinių ginčų kontekste atsiduriančioms viešųjų vertybių preferencijoms.2. Viešoji teisė, arba institucija ir organizaciniai susitarimai, kurie suformuluoja paslaugų suteikimo išraišką, determinuoja priemonių ir resursų pasirinkimą tam, kad institucijų vadovai galėtų pritaikyti siekiant viešųjų vertybių.3. Paslaugų savybės ir jų rinkos, kurios vaidina didelį vaidmenį pasirenkant tinkamiausias sutarties priemones ir tiekėjus siekiant viešųjų vertybių. Institucijų vadovai turėtų nustatyti, ar paslaugų ir rinkos sąlygos tinkamos sutarties sudarymui. Ypatingai svarbūs faktoriai, kurie padidina sutarties žlugimo riziką (pvz.: maža rinka, turto specifiškumas, sunkiai išmatuojamos paslaugos). Tie patys teoretikai Trevor L. Brown, Matthew Potoski ir David M. Van Slyke, apjungdami minėtus tris faktorius ir tris sutarties fazes, pateikia sutarties apibrėžimą. Jie teigia, kad tai yra "ekonominiai mainai tarp dalyvių, kur centrinės valdžios tikslas yra sujungti viešųjų vertybių, institucijų ir paslaugų rinkos sąlygas įvykdant tris sutarties fazes [11 P. 323]: - apsprendžiant gaminti ar įsigyti paslaugas;- pasirenkant paslaugos tiekėjus-gamintojus;- išdėstant kontrolės priemones sutarties įgyvendinimo procese". ...

Literatūros šaltiniai 16 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesuju paslaugu srities mechanizmai Sutartys.doc (242.01 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti