Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas

Įvadas. Darbo tikslas- apžvelgti viešųjų elektroninių paslaugų įvairovę, perspektyvas ir padėtį Lietuvoje, naudojant informacines technologijas. Elektroninių paslaugų projektai. Europe 2005 – informacinė visuomenė visiems. Tarptautinės paslaugos. Elektroninių paslaugų būsenos brandumo lygiai. Elektroninės valdžios vartai. Populiariausios paslaugos. Naujos paslaugos. Viešųjų paslaugų teikimo administravimo reglamento projektas. Tikslas. 20 Prioritetinių Europos Sąjungos (ES) nustatytų viešųjų paslaugų grupių. Uždaviniai. Viešųjų paslaugų teikimo procesas. Reglamente įtvirtintas viešųjų paslaugų teikimo principas. Reglamento įgyvendinimo rezultatas. Viešųjų paslaugų raida ir perspektyvos. Namų ūkių galimybės naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
12 puslapių
Kategorija
Informacijos ir informacinės visuomenės referatas
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 1 puslapis
1 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 2 puslapis
2 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 3 puslapis
3 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 4 puslapis
4 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 5 puslapis
5 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 6 puslapis
6 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 7 puslapis
7 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 8 puslapis
8 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 9 puslapis
9 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 10 puslapis
10 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 11 puslapis
11 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 12 puslapis
12 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 13 puslapis
13 puslapis
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas 14 puslapis
14 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Pastaraisiais metais sąvokos kaip žinių ekonomika, informacinė visuomenė, elektroninė vyriausybė ar verslas, taip pat kaip ir elektroninės paslaugos, yra vienas pagrindinių diskusijų objektų, turint omeny moderniąsias technologijas. Siekdamos išpopuliarėti politinės partijos savo rinkiminėse kampanijose deklaravo pozityvų požiūrį į novatoriškas informacines technologijas, įskaitant ir internetą bei kompiuterinę globalizaciją.Naujasis elektroninių paslaugų pasaulis susilaukė nemažai valdžios dėmesio. Informacinės visuomenės plėtros koncepciją įvairius strateginius dokumentus patvirtino Lietuvos Respublikos seimas. Jis priėmė ir atitinkamus šią sritį reglamentuojančius įstatymus ("Elektroninės komercijos įstatymas", "Elektroninio parašo įstatymas", Asmens duomenų apsaugos įstatymas" ir kt.). Pastarųjų veiklą koordinuoja ir jai vadovauja bent kelios institucijos ir organizacijos. Teigiama, kad technologinį pagrindą šioms naujovėms sudaro tiek didėjantis kompiuterių skaičius tiek ir paties interneto kokybės išsivystymas, o tai kuria naujas bendravimo ir sąveikos galimybes. Taip ima dominuoti šiuolaikinis fenomenas – nauja elektroninių paslaugų rinka, kuri neribojama nei tradicinių, nei teisinių, nei kultūrinių, nei geografinių ar laiko barjerų. Elektroninių paslaugų spektras yra labai platus – jis apima ir naujus verslo modelius, ir viešojo administravimo metodus, naujas informacijos sklaidos rūšis, ir, apskritai, naujus ekonominius ir politinius santykius.Elektroninė paslauga – tai paslauga, suteikianti galimybę asmeniui, naudojantis viešu interneto tinklu, gauti informaciją, atlikti jo poreikius tenkinančius įvairius veiksmus bei procedūras, dalyvauti ekonominėje veikloje. Pa kol kas Lietuvoje populiariausiomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis laikytinos valstybinio socialinio draudimo paslaugos, elektroniniai kadastro žemėlapiai, galimybė užsisakyti ir susimokėti už pažymą apie šeiminę padėtį, centrinis viešųjų pirkimų portalas, viešųjų pirkimų skelbimai ir pan. Tačiau atsirado ir naujų paslaugų, kaip: informacija apie Testamentų registrą, draudėjų portalas, infostatyba ir kt.Šio rašto darbo tikslas- apžvelgti viešųjų elektroninių paslaugų įvairovę, perspektyvas ir padėtį Lietuvoje, naudojant informacines technologijas. Taip pat šis rašto darbas padės susiorientuoti namų kompiuterių naudotojams nuo ko pradėti ir kur ieškoti, siekiant pasinaudoti tomis elektroninėmis paslaugomis. Šį tikslą pasieksime įgyvendindami keletą uždavinių: apžvelgdami elektroninių paslaugų vykdytus projektus, jų rezultatus bei indėlį į elektroninių paslaugų infrastruktūros plėtrą. Patyrinėsime, kokiu lygiu viešosios paslaugos yra perkeltos į elektroninę terpę ir kokį tai efektą sukelia informacinės visuomenės tobulėjimo raidai.Šis Tarybos patvirtintas veiksmų planas numatė, kad 2005 m. Europos Sąjungos valstybėse bus išvystytos modernios elektroninės paslaugos – e-Vyriausybė, nuotolinis mokymasis, sveikatos apsaugos ir priežiūros paslaugos, bus sudarytos sąlygos ir aplinka e-verslui. Šiuos pasiekimus įgalintų plačiajuosčio didelės greitaveikos nebrangaus ryšio plėtra, saugi informacinė infrastruktūra, plačiajuostis ryšys visose administravimo institucijose, sistemų sąveikos geba, interaktyvios ir daugiaplatformės viešosios paslaugos, el. viešieji pirkimai, geriausios praktikos propagavimas bei palyginamieji rodikliai. Žinoma, kiekviena šalis savaip supranta ir įgyvendina tokius planus.Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo nutarimu patvirtino elektroninės valdžios koncepciją, kuri nurodo strategines kryptis, kaip, pritaikant naujas informacines ir telekomunikacines technologijas, viešojo administravimo sektorius galėtų gerinti paslaugų teikimą verslui ir gyventojams. Deklaruojamas siekis , kad nuo 2005 m. būtų gyventojams prieinamos šios paslaugos, teikiamos naudojant skaitmenines technologijas:- pajamų deklaravimas (turto, pajamų), ...

Literatūros šaltiniai 8 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Viesuju paslaugu teikimas naudojant informacines technologijas.doc (39.98 KB)

Kiti mokslo darbai

Besimokanti organizacija ir kompiuterinio raštingumo raiška
Besimokanti organizacija ir kompiuterinio raštingumo raiška
  • Diplominiai darbai »
  • Informacijos ir informacinės visuomenės diplominis darbas

Įvadas. Tyrimo tikslas - ištirti kompiuterinio raštingumo raišką mokykloje kaip prielaidą besimokančios organizacij...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė vyriausybė (valdžia)
Elektroninė vyriausybė (valdžia)
  • Konspektai »
  • Informacijos ir informacinės visuomenės konspektas

Elektroninė vyriausybė (valdžia). Jos atsiradimas bei plitimas. Informacinė visuomenė. Elektroninė demokratija. Kodu...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Informacija ir informatika
Informacija ir informatika
  • Konspektai »
  • Informacijos ir informacinės visuomenės konspektas

Informacija. Informacijos savybės. Informatika. Pranešimai ir signalai. Diskretieji ir tolydieji dydžiai. Informacijos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Informacijos ir komunikacijos technologijos
Informacijos ir komunikacijos technologijos
  • Konspektai »
  • Informacijos ir informacinės visuomenės konspektas

Informacinių ir komunikacinių technologijų konspektai: technologijų klasifikacija, informacijos skirstymas, trūkumai...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Informacijos ir komunikacijos technologijos (2)
Informacijos ir komunikacijos technologijos (2)
  • Konspektai »
  • Informacijos ir informacinės visuomenės konspektas

Informatika. Informacija. Informacijos sąvoka. Informacijos savybės. Informaciniai procesai. Informacijos ir ekonomikos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti