Vietos savivalda

Vietos savivalda. Vietos savivaldos sistemos samprata ir turinys. Vietos savivaldos sistemos elementai. Atstovaujamoji institucija. Taryba. Meras. Vykdomoji institucija. Administracijos direktorius. Kontrolės institucija. Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolieriaus tarnyba). Vietos savivaldos sistemų įvairovė. Išvados ir pasiūlymai.
2 atsiliepimai
Apimtis
19 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Vietos savivalda 1 puslapis
1 puslapis
Vietos savivalda 2 puslapis
2 puslapis
Vietos savivalda 3 puslapis
3 puslapis
Vietos savivalda 4 puslapis
4 puslapis
Vietos savivalda 5 puslapis
5 puslapis
Vietos savivalda 6 puslapis
6 puslapis
Vietos savivalda 7 puslapis
7 puslapis
Vietos savivalda 8 puslapis
8 puslapis
Vietos savivalda 9 puslapis
9 puslapis
Vietos savivalda 10 puslapis
10 puslapis
Vietos savivalda 11 puslapis
11 puslapis
Vietos savivalda 12 puslapis
12 puslapis
Vietos savivalda 13 puslapis
13 puslapis
Vietos savivalda 14 puslapis
14 puslapis
Vietos savivalda 15 puslapis
15 puslapis
Vietos savivalda 16 puslapis
16 puslapis
Vietos savivalda 17 puslapis
17 puslapis
Vietos savivalda 18 puslapis
18 puslapis
Vietos savivalda 19 puslapis
19 puslapis
Vietos savivalda 20 puslapis
20 puslapis
Vietos savivalda 21 puslapis
21 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Vietos savivalda yra vienas pagrindinių valstybės elementų, kuris organizuojamas ir įgyvendinamas tam tikroje valstybės teritorijoje. Be vietos savivaldos sistemos neįmanoma užtikrinti šiuolaikinės demokratinės valstybės pagrindų. Nepriklausomai nuo šalies pasirinktos valdymo formos, ar ji būtų federacinė ar unitarinė, vietos savivalda valstybės valdyme vaidina svarbų vaidmenį. Lietuvos savivalda praėjo sunkų ir įdomų išbandymų kelią, kuris kuriamas ir šiandien. Lietuvai žengiant pirmuosius žingsnius Europos Sąjungoje, svarbu sukurti šiuolaikišką, teisės aktais reglamentuotą, efektyviai veikiančią vietos savivaldos sistemą.Temos aktualumas. Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, jaunai valstybei iškilo daug uždavinių, siekiant įtvirtinti demokratiškos, teisinės valstybės pagrindus. Vienas iš jų buvo Vietos savivaldos sistemos reforma. Savivaldybės buvo reformuojamos, vyko vietos valdymo bei administracinė teritorinė reforma. Priimti teisės aktai, nustatantys savivaldos formavimą ir funkcijas. Deja, atsirado nemažai prieštaravimų savivaldos teisės įgyvendinimo procese, buvo priimamos Konstitucijos straipsnių pataisos, koreguojami įstatymai. Šiuo metu taip pat iškyla daug klausimų ir problemų, įgyvendinant vietos savivaldos sistemą.Tiriamojo darbo tikslas. Darbo tikslas yra iš esmės ištirti Vietos savivaldos sistemą. Tirdami savivaldos sistemą, sieksime išsiaiškinti, kaip formavosi ši sistema Lietuvos Respublikai atkūrus nepriklausomybę; kokia Vietos savivaldos sistema buvo pasirinkta ir kodėl būtent tokį modelį pasirinko mūsų valstybė. Atskleisime, kaip kūrėsi ir keitėsi savivaldos sistema Lietuvoje, kokios tų pasikeitimų priežastys ir pasekmės; su kokiomis problemomis buvo susidurta įgyvendinant Vietos savivaldos reformą Lietuvoje. Taip pat bandysime ištirti, kaip veikia Vietos savivaldos sistema šiandien, kokios iškyla problemos savivaldybių ir centrinės valdžios santykiuose. Analizuosime Konstitucinio Teismo 2002 gruodžio 24 d. nutarimo įtaką Vietos savivaldos sistemos kitimui.Darbo uždaviniai. Yra keletas uždavinių, kuriuos reikia išspręsti, norint pasiekti tyrimo metu iškeltus tikslus. Šių uždavinių sprendimas susideda iš keleto etapų. Visų pirmą atliksime LR teisės aktų, reglamentuojančių Vietos savivaldos sistemą, reviziją, šios sistemos teisinių pagrindų nustatymą. Analizuodami Lietuvos Respublikos teisės aktus išsiaiškinsime pagrindinius Vietos savivaldos sistemos formavimosi ypatumus, sistemos kitimo priežastis, sisteminius ryšius tarp Vietos savivaldos ir valstybės valdžios institucijų. Išanalizuosime Vietos savivaldos institucijų sąrangą, jų funkcijas, institucijų veiklos kontrolę bei šios valdžios realizavimo mechanizmus. Išnagrinėsime problemas, kylančias pasidalinant funkcijas tarp Vietos savivaldos institucijų bei tarp Vietos savivaldos ir valstybės valdžios institucijų.Darbo objektas ir dalykas. Pats temos pavadinimas atskleidžia tyrimo objektą ir dalyką. Vietos savivaldos sistema yra magistro baigiamojo darbo objektas, kuris ir bus analizuojamas bei tiriamas šiame darbe. Taigi pagrindinis atskaitos taškas yra Vietos savivalda, šio objekto dalyką sudaro šios sistemos institucijos. Darbe aptarsime Vietos savivaldos sistemos institucijų sudarymo, veikimo principus bei jos trūkumus.Tyrimo metodai. Darbo metu bus naudojami keli mokslinių tyrimų metodai. Naudosime dokumentų analizės ir istorinį lyginamąjį – teisinį tyrimo metodą. Šiais metodais ištirsime Vietos savivaldos sistemą bei jos funkcijas. Bandysime pagrįsti darbe iškeltą hipotezę. Darbe remsimės Kauno miesto savivaldybės pavyzdžiu. ...

Literatūros šaltiniai 16
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vietos savivalda.doc (33.29 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti