Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis

Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis. Valstybės aplinkosauginė funkcija. Valstybės aplinkosauginės funkcijos istorinis pobūdis. Valstybės aplinkosauginės funkcijos esmė. Valstybės aplinkosauginės funkcijos. realizavimo teisinis mechanizmas. Ekologiniai reikalavimai. Jų esmė. Ekologinių reikalavimų sistema. Teisės ekologizavimas. Ekologinės teisės normos. Ekologinių teisės normų samprata. Ekologinių teisės normų rūšys. Ekologiniai teisiniai santykiai.
2 atsiliepimai
Apimtis
7 puslapiai
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis 1 puslapis
1 puslapis
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis 2 puslapis
2 puslapis
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis 3 puslapis
3 puslapis
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis 4 puslapis
4 puslapis
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis 5 puslapis
5 puslapis
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis 6 puslapis
6 puslapis
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis 7 puslapis
7 puslapis
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis 8 puslapis
8 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Sparčiai plėtojantis pramonei, transportui, energetikai ir kitoms ūkio šakoms, didėja ir šios veiklos poveikis aplinkai. Todėl aplinkos apsauga, racionalus gamtos išteklių naudojimas tampa vienu svarbiausių valstybės politikos uždavinių.Norėdama pasiekti aplinkos ir visuomenės sąveikos harmoniją, valstybė privalo imtis konkrečių priemonių. Visa visuomenės veikla, vienaip ar kitaip susijusi su poveikiu aplinkai, turi atitikti reikalavimus, kurių pirminis šaltinis yra pati aplinka. Viena pagrindinių aplinkos apsaugos problemos sprendimo priemonių bei sąlygų ir yra tai, kad visuomenės veikla nepažeistų aplinkos apsaugos reikalavimų. Ši sąlyga materializuojama įvairių veiklos sferų ekologizavimu, pvz., pramonės, žemės ūkio, rekreacijos ekologizavimu. Teisinio ekologizavimo pasekmė – aplinkos apsaugos teisė.Valstybės aplinkosauginės funkcijos atsiradimas vertintinas kaip istorinio būtinumo realizavimas, kaip tam tikrų objektyvių veiksnių (pirmiausia ekologinių poreikių) veikimo tiesioginė išraiška ir pasekmė.Ekologinių poreikių susiformavimą lemia materialinių gyvenimo sąlygų pokyčiai: gamybos plėtra, gamtos išteklių naudojimas, aplinkos kokybės blogėjimas ir pan. Pamažu ir dėsningai iškilo aplinkos apsaugos problema, verčianti apriboti visuomenės galimybes pertvarkyti ją supančią aplinką.Visuomenės ekologiniai poreikiai yra tarpinė grandis tarp aplinkos kokybės blogėjimo, kaip priežasties, ir valstybės aplinkosauginės funkcijos, kaip pasekmės. Ekologinių poreikių turinį sudaro reikalavimas iš esmės pertvarkyti socialinių ryšių struktūrą pagal gamtos dėsnių veikimą. Taigi ekologiniai poreikiai vertintini kaip valstybės aplinkosauginės funkcijos atsiradimo šaltinis, nulemtas gamybos plėtros.Ekologiniai poreikiai – tai tam tikros aplinkos būklės, užtikrinančios visuomenės egzistavimą ir vystymąsi, reikalavimai, kuriems realizuoti būtina imtis konkrečių priemonių. Visuomenėje šie poreikiai egzistuoja nuolat, tačiau valstybė savo ekologinę funkciją ima formuoti tik tada, kai dėl intensyvaus poveikio aplinkai pradedami justi nekontroliuojamos antropogeninės veiklos neigiami ekologiniai padariniai: užteršta aplinka, nualinti gamtos ištekliai, aplinkos degradavimas ir pan.Būtinybė pertvarkyti visuomeninių santykių reguliavimą pagal aplinkos apsaugos reikalavimus – ekologinių poreikių sudedamoji dalis, kadangi šiems poreikiams tenkinti būtina:1) švari aplinka;2) aplinkos naudojimo santykių pertvarka, aplinkos apsaugos santykių sukūrimas, tam tikros gamtinės ir visuomeninės sąlygos.Kad ekologiniai poreikiai sąlygotų visuomenės ekologinį aktyvumą, jie turi įgauti visuomeninių interesų formą. Ekologiniais interesais tampa ne bet kokie poreikiai, bet tik tie, kurie negali būti patenkinami vienkartiniu veiksmu ir yra nuolatiniai, reikalaujantys visos visuomenės bendrų pastangų. Šiuos požymius atitinka ekologiniai poreikiai, kurie skatina visuomenės ir valstybės veiklą optimizuojant visuomenės ir aplinkos sąveiką. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Visuomenes ir aplinkos saveika kaip reguliavimo sritis.doc (10.14 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti