Vykdomosios valdžios institucijų sistema

Įvadas. Vykdomoji valdžia. Respublikos prezidento kompetencija. Vyriausybės institutas. Lietuvos respublikos vyriausybės teisinė padėtis įgyvendinant vykdomąją valdžią. Vyriausybės kompetencija. Žemesniųjų vykdomosios valdžios grandžių formavimo įgaliojimai. Koordinavimo ir kontrolės įgaliojimai. Administracinio reagavimo įgaliojimai. Vyriausybės vadovo atliekamos funkcijos. Vyriausybės ir savivaldybių teisinių santykių pobūdis. Lietuvos respublikos ministerijos. Lietuvos respublikos vyriausybės įstaigos. Apskrities valdymo institucijos. Apskrities viršininko institucijos. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
18 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 1 puslapis
1 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 2 puslapis
2 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 3 puslapis
3 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 4 puslapis
4 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 5 puslapis
5 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 6 puslapis
6 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 7 puslapis
7 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 8 puslapis
8 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 9 puslapis
9 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 10 puslapis
10 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 11 puslapis
11 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 12 puslapis
12 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 13 puslapis
13 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 14 puslapis
14 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 15 puslapis
15 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 16 puslapis
16 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 17 puslapis
17 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 18 puslapis
18 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 19 puslapis
19 puslapis
Vykdomosios valdžios institucijų sistema 20 puslapis
20 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Vykdomosios valdžios institucijų sistema susideda iš dalių, kurias priimta vadinti lygmenimis. Vykdomosios valdžios institucijų sistemos lygmeniu laikoma tokia institucijų grupė, kuri turi vieningą pagal savo apimtį kompetenciją ir apimą vienodą teritorinės veiklos mastą. Kartais lygmenį gali sudaryti ir viena vykdomosios valdžios institucija (pavyzdžiui, Vyriausybė).Organizaciniu – struktūriniu aspektu skiriami šie Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijų sistemos struktūros lygmenys: aukščiausiasis, centrinis ir teritorinis. Aukščiausiam vykdomosios valdžios institucijų sistemos lygmeniui priskiriama Vyriausybė, kuriai pavaldūs visi kiti lygmenys. Tai bendros kompetencijos institucija, pavaldžioje teritorijoje vadovaujanti visoms arba daugumai valdymo šakų ir sferų. 1992 m. Konstitucija, o taip pat ir kiti teisės aktai nepaliečia vykdomosios valdžios institucijų sistemos ir struktūros klausimų. Šiandien nėra įstatymo, specialiai skirto tiek visos vykdomosios valdžios institucijų sistemos, tiek ir centrinio vykdomosios valdžios institucijų sistemos lygmens struktūroms. Per pastaruosius dešimt metų centrinis vykdomosios valdžios institucijų lygmuo ne kartą buvo reformuotas.Vertinant vykdomosios valdžios institucijų sistemą hierarchiniu aspektu žemiausią jos struktūros lygmenį sudaro teritorinės vykdomosios valdžios institucijos. Sutinkamai su Konstitucijos 123 str.1 d., Vyriausybė savo įgaliojimams aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose įgyvendinti steigia, reorganizuoja ir likviduoja savo teritorines vykdomosios valdžios institucijas. Tai apskričių viršininkų institucijos, nors tiesiogiai jokiame teisės akte nenustatyta, kad jos įeina į vykdomosios valdžios institucijų sistemą.Teritorinių vykdomosios valdžios institucijų vykdoma veikla įgyvendinama kelių savivaldybių teritorijų ribose. Jų veiklai vadovauja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (šiuo atveju Vidaus reikalų ministerija) sąveikoje su kitomis centrinėmis vykdomosios valdžios institucijomis.Vykdomosios valdžios institucijos priskirtinos konkrečiam vykdomosios valdžios institucijų sistemos lygmeniui remiantis jų administracine teisine padėtimi (kompetencijos apimtimi) bei teritoriniais veiklos mastais. Aukščiausios vykdomosios valdžios institucija: Vyriausybė; Centrinės vykdomosios valdžios institucijos: Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, Vyriausybės komisijos ir komitetai, Įstaigos prie ministerijų; Teritorinės vykdomosios valdžios institucijos: Apskrities viršininko institucijos. ...

Literatūros šaltiniai 4
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vykdomosios valdzios instituciju sistema.doc (26.76 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti