Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija

Įvadas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės formavimas. Vyriausybės struktūra. Vyriausybės sudarymas. Vyriausybės įgaliojimai ir kompetencija. Vyriausybės įgaliojimai. Vyriausybės kontrolė. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
8 puslapiai
Kategorija
Konstitucinės teisės referatas
Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija 1 puslapis
1 puslapis
Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija 2 puslapis
2 puslapis
Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija 3 puslapis
3 puslapis
Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija 4 puslapis
4 puslapis
Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija 5 puslapis
5 puslapis
Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija 6 puslapis
6 puslapis
Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija 7 puslapis
7 puslapis
Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija 8 puslapis
8 puslapis
Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija 9 puslapis
9 puslapis
Vyriausybės formavimas bei jos įgaliojimai ir kompetencija 10 puslapis
10 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Kiekviena valstybė savo funkcijas įgyvendina per valstybės valdžios institucijas. Jos veikia valstybės vardu, vykdo tam tikras funkcijas, turi tam tikrų įgaliojimų. Demokratinėse valstybėse valdžios institucijų sistema grindžiama valdžių padalijimo principu, siekiant, kad jokia valstybės valdžios institucija nesutelktų savo rankose visos valdžios. Pagal valstybės vykdomas funkcijas valdžia dalijama į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę. Skirtingos funkcijos pavedamos skirtingoms valdžios institucijoms, uždraudžiant savintis svetimas funkcijas. Valdžios turi būti pakankamai savarankiškos, nepriklausomos, privalo kontroliuoti ir riboti viena kitos galias.Valdžių padalijimo teorija siejama su Ch. L. Montesquieu vardu. Savo veikale ,,Apie įstatymų dvasią" jis iškėlė daug savo laikmečiui pažangių socialinių principų, tarp jų ir valdžių padalijimo principą. Ch. L. Montesquieu suformuluotos teorijos padarė didžiulę įtaką tolesnei teisinės minties raidai.Pagal Montesquieu, legislatyvinę valdžią turi parlamentas, egzekutyvinę – vyriausybė ir prezidentas, o teisminė valdžia sutelkta teismų rankose. Lietuvos Respublikoje įstatymų leidžiamąją valdžią įgyvendina Seimas, vykdomąją valdžią - Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, o teisminę valdžią – teismai. Šiame rašto darbe nagrinėjama Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija. Vyriausybę, oficialiai vadinamą kabinetu arba ministrų taryba (Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje – Valstybės taryba; Šveicarijoje – Federalinė taryba), sudaro atskiroms ministerijoms vadovaujantys asmenys. Prezidentinėse respublikose vyriausybės vadovo funkcijas atlieka pats prezidentas. Parlamentinėse (joms priskiriama Lietuva) – šios funkcijos suteiktos ne valstybės vadovui, o ministrui pirmininkui. Kai kuriose šalyse vyriausybės vadovas oficialiai vadinamas kitaip: Norvegijoje – valstybės ministru, Vokietijoje, Austrijoje – kancleriu .Darbas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje apibūdinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės formavimas. Nagrinėjami Vyriausybės struktūros ypatumai, jos sudarymas. Antroje dalyje apibūdinami Vyriausybės įgaliojimai bei kompetencija, kontrolė, taip pat įgaliojimų nutrūkimas.Lietuvos Respublikos Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. Vyriausybė įgyvendina vykdomąją valdžią Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai. Jis turi išskirtinių įgaliojimų:1. Sudaro Vyriausybę ir teikia jos sudėtį tvirtinti Respublikos Prezidentui;2. Teikia siūlymus Respublikos Prezidentui dėl ministrų skyrimo ir atleidimo;3. Pirmininkauja Vyriausybės posėdžiams;4. Pagal savo kompetenciją skiria ir atleidžia iš pareigų Vyriausybės įstaigų vadovus;5. Sudaro įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo grupes;6. Vykdo kitas pareigas, pavestas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Vyriausybės įstatymo ir kitų įstatymų. ...

Literatūros šaltiniai 8 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vyriausybes formavimas bei jos igaliojimai ir kompetencija.doc (13.37 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos ir Japonijos konstitucijų lyginamoji analizė
Lietuvos ir Japonijos konstitucijų lyginamoji analizė
  • Analizės »
  • Konstitucinės teisės analizė

Įvadas. Japonijos konstitucijos ištakos ir sukūrimas. Japonijos konstitucijos struktūra, turinys bei palyginimas su Li...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Tarpukario Lietuvos Konstitucijos (2)
Tarpukario Lietuvos Konstitucijos (2)
  • Analizės »
  • Konstitucinės teisės analizė

Įvadas. Laikinųjų konstitucinių aktų laikotarpis. 1922 m. rugpjūčio l d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindinės problemos viešojo administravimo institucijose
Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindinės problemos viešojo administravimo institucijose
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodikos aprašymas. Subjektinės...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konstitucinis teismas – konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija
Konstitucinis teismas – konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - teisminė insti...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai
Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo institutas monarchijose ir respubliko...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti