Vyriausybės vykdoma kontrolė

Įvadas. Ministerijų koordinavimas. Aplinkos ministerijos. Finansų ministerija. Valstybės biudžetas – vienas iš Vyriausybės kontrolės objektų. Savivaldybių koordinavimo ypatumai. Darbo inspekcija – Vyriausybės socialinės srities kontrolės elementas. Kontrolė ir atsiskaitymas už rezultatus. Įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo rezultatų vertinimo procedūra. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
12 puslapių
Kategorija
Administracinės teisės referatas
Vyriausybės vykdoma kontrolė 1 puslapis
1 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 2 puslapis
2 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 3 puslapis
3 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 4 puslapis
4 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 5 puslapis
5 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 6 puslapis
6 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 7 puslapis
7 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 8 puslapis
8 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 9 puslapis
9 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 10 puslapis
10 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 11 puslapis
11 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 12 puslapis
12 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 13 puslapis
13 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 14 puslapis
14 puslapis
Vyriausybės vykdoma kontrolė 15 puslapis
15 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. Nustatyta, kad " Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, Teismas." Tai labai svarbus ir prasmingas Konstitucijos straipsnis, kuris įtvirtina pagrindinį demokratinės teisinės valstybės organizacijos ir veiklos principą – valstybės valdžios padalijimo principą. Kiekvienai valdžiai Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato būtinas funkcijas bei reikiamus įgaliojimus numatytiems tikslams pasiekti.Vyriausybei tenka labai svarbi vieta valstybės valdžios institucijų sistemoje, nes jos veikla didžia dalimi turi įtakos valstybingumo raidai. Vyriausybė yra vykdomoji tvarkomoji šalies institucija, vykdanti įstatymus ir kitus teisės aktus, tvarkanti krašto reikalus. Vyriausybės statusas kiekvienoje valstybėje priklauso nuo daugelio aplinkybių. Bene ryškiausios jos yra visuomenėje, kur susiklosčiusios teisės tradicijos bei valdymo forma. Nuo šių aplinkybių tiesiogiai priklauso vyriausybės formavimo tvarka, jos pavaldumas bei atskaitomybė, kompetencija, o kaip galutinis rezultatas – įtaka valstybės valdžios sistemoje.Vyriausybės funkcijos yra nustatytos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnyje ir Vyriausybės įstatymo 22 str., kur šalia Konstitucijoje nustatytų 7 punktų numatyta dar 11 patikslinančių Konstitucijos formuluotę veiklos krypčių.Šis Vyriausybės veiklos sąrašas nėra baigtinis, nes Konstitucijos 94 str. 7d. sakoma, jog Vyriausybė vykdo ir kitas pareigas, kurios jai pavedamos vadovaujantis Konstitucija ir kitais įstatymais. Vyriausybė duodant teisę veikti kiekvienai iš savo institucijų atitinkamoje srityje, suteikiant būtinus įgaliojimus reikalingus darbui, uždeda ir pareigas tinkamai vykdyti uždavinius. Iš čia atsiranda viena iš svarbiausių ir būtiniausių Vyriausybės funkcijų kontrolė. Lietuvoje kaip parlamentinėje respublikoje Seimas turi įtakos tik skiriant Ministrą Pirmininką, o tolimesnis Vyriausybės formavimas iš esmės priklauso nuo paties Ministro Pirmininko. Todėl visi ministrai yra visiškai jam pavaldūs ir atskaitingi. Už atskiros ūkio šakos vystymą ar valstybės funkcijos įgyvendinimą atsakingos ministerijos, kurias Vyriausybės siūlymu steigia ir panaikina Seimas priimdamas įstatymą. Ministerijai vadovauja ministras, kuris yra atsakingas už jam pavestą valdymo sritį. Jis sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais. Ministras privalo teikti Vyriausybei veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo priemonės, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą užtikrindamas Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą. Vadovaujant ministerijai, ministras kontroliuoja kaip yra vykdomi jo leidžiami įsakymai, gali teikti pasiūlymus dėl viceministrų skyrimo ir atleidimo iš pareigų. ...

Literatūros šaltiniai 14
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vyriausybes vykdoma kontrole.doc (18.88 KB)

Kiti mokslo darbai

Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
Administracinės atsakomybės taikymo procedūros: aplinkybių nustatymas, tinkamas jų nagrinėjimas ir praktinė nagrinėjimo tvarka
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti aplinkybes, dėl kurių administracinių teisės pažeidimų bylų teisena y...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kai draudžia fizinis asmuo. Draudi...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
Lietuvos ir Italijos viešojo administravimo sistemų palyginimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Įvadas. Tekste esančių lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Bendra informacija apie Lietuvą bendra informacija apie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
Viešasis valdymas ir viešasis administravimas
  • Analizės »
  • Administracinės teisės analizė

Administracinė teisė. Valdymas. Pagrindiniai viešojo valdymo požymiai. Viešasis administravimas.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos ypatumai
  • Diplominiai darbai »
  • Administracinės teisės diplominis darbas

Summary. Įvadas. Sąvokos. Administracinės teisės normų samprata, struktūra ir aiškinimo ypatumai. Administracinės...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti