Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje

Sulytinimo ekonomika. Vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas. Dvi atskiros sritys. Lygybės ekonomika. Diskriminacijos mastai. Akademinė karjera lyčių lygybės požiūriu. Vyrai profesiniame gyvenime ir jų interesai. Moterų aktyvumas. Moterys politikoje. Santuoka. Šeima. "Lyčių lygybė yra neišvengiama". Tėvystės atostogos. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
20 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 1 puslapis
1 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 2 puslapis
2 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 3 puslapis
3 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 4 puslapis
4 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 5 puslapis
5 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 6 puslapis
6 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 7 puslapis
7 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 8 puslapis
8 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 9 puslapis
9 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 10 puslapis
10 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 11 puslapis
11 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 12 puslapis
12 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 13 puslapis
13 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 14 puslapis
14 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 15 puslapis
15 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 16 puslapis
16 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 17 puslapis
17 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 18 puslapis
18 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 19 puslapis
19 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 20 puslapis
20 puslapis
Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje 21 puslapis
21 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Vyrų ir moterų lygių teisių ir galimybių problema yra labai aktuali kaip ir visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje. Valstybės lygmenyje tai yra nuostata, kad moterys ir vyrai turi gerbti vieni kitų vaidmenį visuomenės gyvenime. Lygių teisių ir galimybių filosofija turi numatyti ne tik lygias teisės bei galimybes, bet ir rezultatus. Diskriminacijos nebuvimas turi būti ne tik konstatuojamas teisiniuose dokumentuose, bet turi būti įgyvendintas ir praktikoje.Lietuvoje yra teisinis pamatas lyčių lygiateisiškumui įgyvendinti (LR Konstitucija, LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas). Yra sukurta LR moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir LR moterų ir vyrų lygių galimybių komisija. Tačiau praktika rodo, kad moterų teisės yra pažeidžiamos - ypač darbo rinkoje. Priimant į darbą pirmenybė teikiama vyrams, vyrams mokamas aukštesnis atlyginimas (Lietuvoje moterų atlyginimas sudaro tik 76.9 vyrų atlyginimo), vadovaujančiuose postuose - daugumoje vyrai. Taip pat egzistuoja ir bendras vyrų bei moterų nesuvokimas apie tai, kaip lyčių nelygybė įtakoja jų kasdieninį gyvenimą.Tad ir mes savo referate norime plačiau panagrinėti vyrų ir moterų dominavimą darbo rinkoje, bei visuomenėje.Analizuojant socialinių lyčių lygybę išeities taškas yra lygybė ir nelygybė, o ne lytis kaip tokia. Ekonominiai ir politiniai sprendimai, gilinantys takoskyrą tarp vyrų ir moterų, gali būti tiesiogiai ir nesusiję su vyriškumu ar moteriškumu. Jie turi tendenciją nepakliūti į lyčių studijų akiratį, nors ir būdami itin reikšmingi lyčių lygybei. Kompromisas tarp lyčių skirtumų ir socialinės galios nėra naujas. Mūsų visuomenėje dar egzistuoja patriarchalinės struktūros (tarkim, tradicinei visuomenei būdingos lyčių sistemos), nors dažniausiai jos aptinkamos ne pačioje lyčių sistemoje, o "neutraliose" srityse. Šiandien nedaug viešų pareiškimų arba įstatymų atvirai teigia, kad patys galingiausi vyrai turi vadovauti kitiems, tačiau dauguma institucijų remiasibūtent šiuo principu. Jos tą daro arba aktyviai, stiprindamos horizontalią ar vertikalią diskriminaciją, arba pasyviai, laikydamosi įprastų normų, kurios nepasižymi visiška lyčių lygybe. Pastarojo meto tyrimai rodo, kad labiausiai paplitęs pasyvios diskrimincijos taikymo būdas yra neįvardyti lyčių problemų arba jų nepaisyti. Egzistuoja daugybė skirtumų tarp tipiškų vyriškų ir moteriškų darbų. Staliaus, ūkininko ar programuotojo darbas reikalauja skirtingų gebėjimų, ir kiekvienas vyksta visiškai kitokiame kontekste. Tą patį galime pasakyti apie moteriškuosius darbus, tokius kaip mezgimas, darželio auklėtoja, pedagogo profesija (dauguma (86%) bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų, yra moterys). Sąvokos "būti vyru" ir "darbo kultūra" kiekvienoje profesijoje yra skirtingos. Iš tikrųjų skirtumai gali pasirodyti tokie didžiuliai ir įvairūs, kad sunku įžvelgti bent kokį bendrą šių "tipiškai vyriškų" ar " tipiškai moteriškų" darbų bruožą. Jei pažvelgtume į profesinę struktūrą kaip į visumą, išryškėja bendri dėsningumai. Vyrų darbas skiriasi nuo moterų darbo dviem pagrindiniais aspektais: darbo pobūdžiu ir sprendimų, kurių reikalauja darbas, priėmimo lygiu. Labiau tikėtina, kad darbą atliks vyras, o ne moteris, jei darbas yra techniškas, o ne nukreiptas į kitų žmonių poreikius ir jei reikia priimti daug sprendimų. Šie skirtumai dažnai vadinami "horizontaliąja" ir "vertikaliąja" lyčių dimensijomis darbų socialinio organizavimo struktūroje.Vertikalusis ir horizontalusis pasiskirstymas yra du pagrindiniai diskriminacijos šaltiniai. Abu jie beveik paaiškina didžiulį atotrūkį tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Moterys apmokamos menkiau, nes jos dirba žemesniojo lygmens darbus, priima mažiau sprendimų, moterų darbai yra ne tokie techniški ir ne taip smarkiai orientuoti į gamybą. ...

Literatūros šaltiniai 10
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vyru ir moteru lygiu galimybiu uztikrinimas Lietuvoje.doc (144.06 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti