Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas

Įvadas. Psichodinaminė Z. Froido asmenybės teorija. Psichosocialinė E. Eriksono asmenybės teorija. Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
9 puslapiai
Kategorija
Asmenybės psichologijos referatas
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 1 puslapis
1 puslapis
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 2 puslapis
2 puslapis
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 3 puslapis
3 puslapis
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 4 puslapis
4 puslapis
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 5 puslapis
5 puslapis
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 6 puslapis
6 puslapis
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 7 puslapis
7 puslapis
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 8 puslapis
8 puslapis
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 9 puslapis
9 puslapis
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 10 puslapis
10 puslapis
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas 11 puslapis
11 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Asmenybės sąvoka yra pernelyg sudėtinga, kad ją būtų galima paaiškinti vienu teoriniu modeliu. Nėra netgi vieningo asmenybės apibrėžimo – jų priskaičiuojama beveik 80 ir tarp jų nėra nė vieno, kurį būtų galima visiškai paneigti. Vieni apibrėžimų autoriai akcentuoja asmenybės santykį su aplinka, kiti – psichinių procesų visumą, dar kiti – asmenybės bruožų unikalumą. Panašiai yra ir su asmenybės teorijomis: jų yra daug ir kėkviena vis kitais aspektais bando paaiškinti, kas gi yra žmogaus asmenybė, kaip ji funkcionuoja. Visos šios teorijos savaip teisingos, todėl visos jos egzistuoja lygiagrečiai, papildydamos viena kitą. Kėkviena asmenybės teorija bando pateikti asmenybės modelį, kuris paaiškintų asmenybės struktūrą, varomąsias jėgas, kurios skatina asmenybę vystytis ir funkcionuoti, numato asmenybės pažinimo būdus, taip pat, kaip nustatyti sutrikimus ir juos pašalinti. Be to, kėkviena asmenybės teorija remiasi filosofinėmis prielaidomis, kurios dažniausiai atspindi laikmečio požiūrį į asmenybę.Pirmieji bandymai apibūdinti žmogaus asmenybę, jos elgesio dėsningumus siekia neatmenamus laikus: įvairių faktų, pastebėjimų galima rasti mituose, pasakose, istoriniuose veikaluose, religiniuose raštuose – pavyzdžiui, indų Vedose, Senajame ir Naujajame Testamentuose rabdame aiškiai suformuluotas pažiūras į asmenybę, jos veiklą. Antikos filosofai taip pat domėjosi žmogaus asmenybės sandara, funcionavimu: Aristotelis, Platonas ir Hipokratas nagrinėjo sielos prigimtį, Demokritas siūlė skaidyti ją į atomus, Sokratą domino gyvenimo prasmės klausimas. Beveik iki 19 amžiaus vidurio psichologija buvo neatsiejama nuo filosofijos. Filosofų darbuose randame asmenubės teorijų užuomazgas. Pavyzdžiui, Dakartas žmogaus elgesį aiškino refleksų teorija, Spinoza nagrinėjo jausmų dėsningumus, I. Kantas aprašė temperamentų tipus.Ir šių dienų filosofija nagrinėja žmogaus problamą ir stengiasi atsakyti į pagrindinius klausimus: kas yra žmogus ir kokia jo vieta ir paskirtis pasaulyje?Filosofinis žmogaus paveikslas yra apibendrintas ir todėl kekvienas iš mūsų galime atpažinti savo žmogiškąją prigimtį ir pamatyti savo žmogiškąją esmę.Tačiau tik asmenybės mokslas ir asmenybės teorijos parodo, kuo skiriasi žmonės, atskleidžia jų elgiasį įtakojančius veiksnius ir tuo pačiu sudaro galimybę apibūdinti konkrečią asmenybę bei prognozuoti jos veiksmus.Be filosofijos, asmenybės samprata nuo seno agzistuoja mene, ypač literatūroje. Grožinėje literatūroje kėkvienas autorius pateikia savitą asmenybės vaizdą, išreiškiantį pagrindinius jos bruožus, poelgių nuoseklumą, individualumą.Asmenybės pažinimą literatūroje tobuliausiai praturtina romanai, kuriuose herojus kaip asmenybė atsskleidžia algame realaus gyvenimo periode.Literatūroje asmenybė visuomet sudėtinga ir daugialypė, o jos ypatybės didžiąja dalimi priklauso nuo istorinės epochos ir kultūros.Filosofinis žmogaus asmenybės atskleidimas ir literatūriniai portretai yra įdomūs pažintine prasme, tačiau asmenybės teorijos mokslas remiasi ilgalaikių stebėjimų bei išsamių tyrimų rezultataisir jais grindžia savo teiginius. Asmenybės teorijas tik su tam tikromis išlygomis galima suskirstyti į grupes, iš kurių kėkviena turi savo panašumų ir skirtumų, privalumų ir trūkumų. Todėl konkrečią asmenybės teoriją sunku priskirti kuriai nors vienai grupei. Dauguma jų dėl savo iškeltų problemų gali priklausyti kelioms grupėms. Todėl tiksliau yra kalbėti apie asmenybės teorijų kryptis.Šią tema pasirinkau norėdama pati į ją geriau įsigilinti ir suprasti, taip pat, todėl kad ji yra įdomi ir svarbi kėkvienam žmogui. Nes būtent žmogus yra tas individas, kuris tampa asmenybe ir tuo skiriasi nuo visų kitų individų. Mano darbo tikslas yra supažindinti su Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijomis ir jas palyginti. Rasti skirumų ir panašumų tarp jų. Tai yra įdomu jau vien dėl to, kad E. Eriksonas buvo Z. Froido mokinys. Įdomu stebėti kaip skiriasi dviejų skirtingų pasaulių ( t.y. mokytojo ir mokinio ) nuomonė ir supratimas. ...

Literatūros šaltiniai 3
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Z. Froido ir E. Eriksono asmenybes teoriju palyginimas.doc (22.27 KB)

Kiti mokslo darbai

A. Adlerio individualioji asmenybės teorija
A. Adlerio individualioji asmenybės teorija "Žmogaus pažinimas"
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įžanga. A. Adlerio individualioji asmenybės teorija. Žmogaus psichika. Socialiniai psichikos gyvenimo aspektai. Vaikas...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmenybės psichologija (10)
Asmenybės psichologija (10)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Zigmundas Froidas "Kasdieninio gyvenimo psichopatologija". Laisvė – determinizmas. Froidas. Franklis. Rac...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmeninės rekreacinės veiklos analizė (2)
Asmeninės rekreacinės veiklos analizė (2)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti savo rekreacine veiklą. Išanalizuoti savo dienotvarkę. Išmokti stebėti ir analizuo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Atvejo analizė (7)
Atvejo analizė (7)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Įvadas. Situacija. Situacijos analizė. Išvados.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
F. Porat
F. Porat "Savigarba — kelias į sėkmę ir meilę" (2)
  • Analizės »
  • Asmenybės psichologijos analizė

Friedos Porat knygos "Savigarba - kelias į sėkmę ir meilę" aprašymas. Įvadas. Knygos aprašymas. Išvados.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti