Žemdirbystė

Žemės ūkio būklė. Žemės ūkio savumai. Žemdirbystės mokslo esmė, ryšys su kitais mokslais. J. Lybigo minimumo dėsnis ir jo papildymai (derlių ribojančio faktoriaus dėsnis). E.Volnio optimumo dėsnis. E. Mičerlicho vegetacijos faktorių bendro veikimo dėsnis. Biogeninių elementų sangrąžos dėsnis. Šiluma, jos reikšmė augalų augimui. Šviesos sąlygų tvarkymas. Dirvos vandens sąlygos. Dirvos drėgmės išteklių tvarkymas. Dirvos oro sąlygos, jų tvarkymas. Dirvožemis, kaip dispersinė trijų fazių sistema (kietoji, skystoji ir dujinė). Dirvos derlingumo elementai. Dirvos derlingumo sąlygos. Laukų ir dirvų kultūrinimas. Ariamio sluoksnio storis, jo reikšmė augalų šaknims ir mikroorganizmams. Humuso kiekis ir kokybė, humuso ištekliai ir dirvų sukultūrinimo laipsnis. Dirvos struktūra, jos reikšmė dirvos savybėms. Dirvožemio struktūros susidarymo mechanizmas. Dirvos struktūros nykimo priežastys. Dirvos struktūros gerinimas. Dirvos tankis, jo reikšmė augalams. Pusiausvyros ir optimalus dirvos tankumas. Dirvos suslėgimo problema ir jos sprendimo būdai. Armens užteršimas pikžolėmis, kenkėjais, ligų pradais. Sėjomainos apibrėžimas. Pagrindinės sąvokos. Pasėlių struktūra. Jos parinkimo veiksniai. Keitimo priežastys. Atsėliavimas, monopasėlis, fitosanitarinė pertrauka. Kultūrų kaitymo įtaka. Priešsėlio agrotechninė vertė, derlingumą didinantys ir mažinantys augalai. Sėjomainos rotacija. Principai. Sėjomainos grandys. Kas būdinga? Tarpinių pasėlių skirstymas. Žemės dirbimo uždaviniai. Žemės dirbimo technologiniai procesai. Arimas. Arimo laikas, gylis, kryptis (su priešplūgiais). Sumestinis arimas. Blogi požymiai. Išmetimo arimas. Ražienų skutimas. Kultivavimas, frezavimas, lyginimas. Akėjimas, volavimas, kaupimas. Žemės dirbimas vasariniams. Pavasarinė ankstyva sėja. Pavasarinė vėlyva sėja. Posėjinis dirbimas javams, linams, kukurūzams. Posėjinis dirbimas kaupiamiems. Juodojo pūdymo dirbimas. Užimto pūdymo dirbimas. Sideracinis pūdymas. Pagrindinis ir priešsėjinis dirbimas žieminiams po nepūdiminio priešsėlio. Žieminių pasėlių priežiūra rudeniui, pavasariui. Žemės dirbimo supaprastinimo galimybės. Privalumai, trūkumai. Bearimio dirbimo technologija. Šiaudų technologija. Kalvotų dirvų dirbimo ypatumai. Smėlio dirvų dirbimo ypatumai. Primityvios ir ekstensyvios žemdirbystės sistemos. Intensyvios alternatyvos. Ekologinė žemdirbystė Lietuvoje.
1 atsiliepimai
Apimtis
10 puslapių
Kategorija
Žemės ūkio špera
Žemdirbystė 1 puslapis
1 puslapis
Žemdirbystė 2 puslapis
2 puslapis
Žemdirbystė 3 puslapis
3 puslapis
Žemdirbystė 4 puslapis
4 puslapis
Žemdirbystė 5 puslapis
5 puslapis
Žemdirbystė 6 puslapis
6 puslapis
Žemdirbystė 7 puslapis
7 puslapis
Žemdirbystė 8 puslapis
8 puslapis
Žemdirbystė 9 puslapis
9 puslapis
Žemdirbystė 10 puslapis
10 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

1. Žemės ūkio būklė.Lietuvos teritorija užima 6,35 mln.ha, iš jų žemės ūkio naudmenos(ariama, pievos, ganyklos, sodai, dirvonai) – 3,5mln.ha. Tai sudaro 54% Lietuvos ploto. Visoje žemės planetoje žemės ūkio naudmenoms tenka 23% visos sausumos teritorijos. Taigi Lietuva tipingas žemės ūkio kraštas.Vienas iš žemės ūkio gamybos rodiklių – javų derlingumas. 2000 – 2001 m. Lietuvoje gauta 2,68 ir 2,52 t/ha. Vakarų Europos šalyse javų ir kitų kultūrinių augalų derliai didesni, nes palankesnis klimatas, ilgesnis vegetacijos periodas, dirvos labiau sukultūrintos.2. Žemės ūkio savumai.Visi žemės ūkio produktai yra organinės medžiagos. Fotosintezės metu augalai, naudodamiesi saulės energija, neorganines medžiagas perdirba į organines. Augalai – pirmoji svarbi žemės ūkio gamybos priemonė, tačiau augalai kartu yra ir gamybos produktas. Augalams be saulės spindulių energijos dar reikia vandens ir mineralinių medžiagų, kuriuos augalai paima iš žemės. Antroji gamybos priemonė žemės ūkyje yra žemė. Ji taip pat yra ir gamybos produktas: juo ilgiau tinkamai naudosime žemę, tuo ji gerėja.Minėti faktai lemia žemės ūkio savumus:1.Žemės ūkio gamybai reikalinga didelė teritorija. Dauguma darbų vyksta transporto padėtyje. Daug transporto išlaidų, kurios ir nulemia produkcijos savikainą.2.Žemės ūkio gamyba yra sezoninė, nes atskirais metų laikais saulės energija patenka į žemę nevienodai.3.Žemės ūkyje pagamintos produkcijos kiekis yra nepastovus. Jis nuolat svyruoja, nes labai priklauso nuo meteorologinių sąlygų. Krituliai ir temperatūra tiesiogiai veikia augalų augimą ir yra nevaldomi.4.Žemės ūkyje nėra pastovios technologijos. Jas reikia kurti tiesiog darbo eigoje, atsižvelgiant į susikloščiusias sąlygas. Nebūna vienodų metų, skiriasi dirvos sąlygos. Be to mokslo ir pramonės pažanga sudato vis daugiau galimybių įtakoti augalų augimo sąlygas ( trąšos, pesticidai, ž.ū.mašinos, biotechnoligija), gauti geresnius derlius.Taigi, žemės ūkio gamyba yra labai priklausoma nuo gamtinių sąlygų. Daug žalos gali pridaryti šalnos, sausros, liūtys, potvyniai.3.Žemdirbystės mokslo esmė, ryšys su kitais mokslais.Keičiantis klimato ir dirvos sąlygoms, keičiasi ir augalų augimas bei vystymasis, o kartu ir derlius. Augalai savo ruožtu gali būti klimato ir dirvos savybių pasikeitimo priežastimi.Daugiausia augalų augimo sąlygas galima įtakoti per dirvą, o klimatines sąlygas netiesiogiai. Per dirvą galima paveikti šilumą, vandens bei oro kiekį. Pvz., šliapias dirvas galima nusausinti, įdirbti, patręšti.Augalams labai svarbu kiek dirvoje yra oro, vandens ir maisto medžiagų. Daug reikšmės turi ir kas prieš tai augo dirvoje, piktžolių paplitimas. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas zemdirbyste 1.doc (23.92 KB)

Kiti mokslo darbai

Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Baigiamojo darbo objektas. Informacinių šaltinių apžvalga. Žemės ūkio reforma, jos vykdytojai. Asmeninio ...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatu...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalg...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėt...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti