Žemės paėmimas visuomenės poreikiams

Įvadas. Tikslas yra išnagrinėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams sampratą bei teisini reglamentavimą, sudarantį prielaidas žemės paėmimui visuomenės poreikiams. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams samprata. Reglamentavimas Konstitucijoje. Reglamentavimas įstatymuose. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams eiga. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
14 puslapių
Kategorija
Konstitucinės teisės referatas
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 1 puslapis
1 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 2 puslapis
2 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 3 puslapis
3 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 4 puslapis
4 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 5 puslapis
5 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 6 puslapis
6 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 7 puslapis
7 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 8 puslapis
8 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 9 puslapis
9 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 10 puslapis
10 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 11 puslapis
11 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 12 puslapis
12 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 13 puslapis
13 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 14 puslapis
14 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 15 puslapis
15 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 16 puslapis
16 puslapis
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams 17 puslapis
17 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Žemė yra svarbiausias aplinkos elementas, o sykiu ir nacionalinis turtas. Žemė yra glaudžiai susijusi su visa gamtine aplinka, per ją yra palaikomas ryšys tarp gyvosios ir negyvosios gamtos, visos ekologinės sistemos. Žemė teisine prasme tai yra suverenios valstybės teritorija, taip pat nuosavybės teisės ir naudojimo teisės objektas. Valstybė, teisės normomis tvarkydama žemės santykius, siekia detaliai apibrėžti žemės, kaip pagrindinio nacionalinio turto, teisinį režimą, reguliuoti disponavimo žeme tvarką, garantuoti racionalų žemės naudojimą ir apsaugą.Žemės nuosavybė - tai žemės savininko teisė valdyti jam priklausančią žemę, ja naudotis ir ja disponuoti. Lietuvos Respublikoje yra trys žemės nuosavybės rūšys - privati, valstybinė ir bendroji. Valstybinės nuosavybės žemę sudaro žemė, kuri Lietuvos Respublikai priklauso išimtine nuosavybės teise, valstybei dovanota ir valstybės paveldėta žemė, įstatymų nustatyta tvarka išpirkta ar kitokiu būdu įgyta valstybės nuosavybėn žemė, o taip pat šio darbo nagrinėjimo objektas - įstatymų nustatyta tvarka visuomenės poreikiams paimta žemė.Šio darbo tikslas yra išnagrinėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams sampratą bei teisini reglamentavimą, sudarantį prielaidas žemės paėmimui visuomenės poreikiams.Šio darbo uždaviniai yra išanalizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius žemės paėmimą visuomenės poreikiams, Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, kurioje analizuojamas žemės paėmimas visuomenės poreikiams bei teisės doktriną, kurioje apibrėžiama žemės paėmimo visuomenės poreikiams samprata. Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja nuosavybės neliečiamybę ir apsaugą. Tačiau šios nuostatos, kaip ir daugelis kitų, nėra absoliučios. LR Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalis numato nuosavybės neliečiamybės principo apibojimą: nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Paimami gali būti tiek kilnojamieji, tiek nekilnojamieji daiktai, tačiau praktikoje dažniausiai susiduriama su žemės paėmimu visuomenės poreikiams. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams - tai įstatymų nustatyta tvarka žemės išpirkimas iš žemės savininkų arba valstybinės žemės naudojimo teisės bei valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimas, apskrities viršininkui nusprendus, jog ši žemė yra būtina visuomenės poreikiams. ...

Literatūros šaltiniai 7
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Zemes paemimas visuomenes poreikiams.doc (22.54 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos ir Japonijos konstitucijų lyginamoji analizė
Lietuvos ir Japonijos konstitucijų lyginamoji analizė
  • Analizės »
  • Konstitucinės teisės analizė

Įvadas. Japonijos konstitucijos ištakos ir sukūrimas. Japonijos konstitucijos struktūra, turinys bei palyginimas su Li...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Tarpukario Lietuvos Konstitucijos (2)
Tarpukario Lietuvos Konstitucijos (2)
  • Analizės »
  • Konstitucinės teisės analizė

Įvadas. Laikinųjų konstitucinių aktų laikotarpis. 1922 m. rugpjūčio l d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindinės problemos viešojo administravimo institucijose
Asmens subjektinių teisių įgyvendinimo pagrindinės problemos viešojo administravimo institucijose
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodikos aprašymas. Subjektinės...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Konstitucinis teismas – konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija
Konstitucinis teismas – konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Konstitucinę priežiūrą vykdančios institucijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - teisminė insti...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai
Lietuvos Respublikos Prezidento konstitucinis statusas, jį apibūdinantys elementai
  • Diplominiai darbai »
  • Konstitucinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Valstybės vadovo institutas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo institutas monarchijose ir respubliko...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti