Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai

Įvadas. ŽŪB ir kooperatyvo panašumai. ŽŪB ir kooperatyvo skirtumai. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
8 puslapiai
Kategorija
Komercinės teisės referatas
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai 1 puslapis
1 puslapis
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai 2 puslapis
2 puslapis
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai 3 puslapis
3 puslapis
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai 4 puslapis
4 puslapis
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai 5 puslapis
5 puslapis
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai 6 puslapis
6 puslapis
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai 7 puslapis
7 puslapis
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai 8 puslapis
8 puslapis
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai 9 puslapis
9 puslapis
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai 10 puslapis
10 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Žemės ūkio bendrovė yra fizinių asmenų pagal Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą privatizuota buvusi žemės ūkio įmonė arba, sudarius steigimo sandorį, fizinių ir juridinių asmenų įsteigta įmonė.Žemės ūkio veikla – tai veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto prekių gamyba iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų, taip pat ir šių produktų realizavimas.Kooperatinė bendrovė – įstatymų nustatyta tvarka fizinių ir (arba) juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką bei naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja kooperatyvo valdyme.Tiek žemės ūkio bendrovės turtas, tiek kooperatyvo turtas yra atskirtas nuo narių ir pajininkų turto. Abiejų bendrovių prievolės vykdomos iš jų turto. Bendrovės neatsako už savo narių ir pajininkų prievoles, nesusijusiais su bendrovių veikla.Ir žemės ūkio bendrovė ir kooperatinė bendrovė turi turėti savo pavadinimus, pagal kuriuos jas būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų.Abi bendrovės yra laikomos įsteigto įmonės, kurių pajamos gautos per ūkinius metus už produkciją ir suteiktas paslaugas sudaro daugiau kaip 50 procentų visų realizavimo pajamų.Bendrovių kapitalas gali būti nuosavas ir skolintas. Ir žemės ūkio bendrovėje, ir kooperatyve nuosavas kapitalas sudaromas iš bendrovių narių stojamųjų mokesčių ir pajinių įnašų, atsiskaitymų iš pelno, kitų pajamų. Abiejose bendrovėse nuosavas kapitalas skirstomas į pagrindinį į pagrindinį ir atsargos (rezervinį). Pagrindinis kapitalas skiriamas einamajai bendrovių veiklai. Atsargos kapitalo fondą sudaro privalomi atsiskaitymai iš grynojo pelno. Atsargos naudojamos nenumatytoms išlaidoms ir nuostoliams padengti. Skolintas kapitalas sudaromas iš kreditų ir kitų skolintų lėšų.Pajai. Abiejų bendrovių nariai turi teisę perleisti pajų kitiems asmenims. Apie ketinimą perleisti pajų, bendrovių narys privalo raštu pranešti kitiems bendrovių nariams. Buvusios pajininko turtinės teises ir pareigas pajų paveldėjęs ar kitu būdu įsigijęs pajininkas perima nuo pajaus įregistravimo bendrovių dokumentuose momento. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Zemes ukio bendroves ir kooperatyvo panasumai ir skirtumai.doc (11.05 KB)

Kiti mokslo darbai

Apskaitos politika (3)
Apskaitos politika (3)
  • Analizės »
  • Komercinės teisės analizė

Straipsnių analizė. Įvadas. Pagrindinės įstatymų sąvokos. 9 straipsnis. Apskaitos politika. 10 straipsnis. Apskaito...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Arbitražo rūšys
Arbitražo rūšys
  • Analizės »
  • Komercinės teisės analizė

Institucinis arbitražas. Ad hoc arbitražas. Ad hoc privalumai. Institucinio arbitražo ir ad hoc arbitražo skirtumai.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Komercinės sutarties pagal Lietuvos respublikos civilinio kodekso nustatytus reikalavimus parengimas ir sutarties teisinė analizė
Komercinės sutarties pagal Lietuvos respublikos civilinio kodekso nustatytus reikalavimus parengimas ir sutarties teisinė analizė
  • Analizės »
  • Komercinės teisės analizė

Komercinės sutarties pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytus reikalavimus parengimas ir sutarties teisin...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutartis (10)
Pirkimo-pardavimo sutartis (10)
  • Analizės »
  • Komercinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė. Pirkimo – pardavimo sutarties objektas. Sutarties o...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Administratoriaus statusas įmonės bankroto ir restruktūrizavimo bylose
Administratoriaus statusas įmonės bankroto ir restruktūrizavimo bylose
  • Diplominiai darbai »
  • Komercinės teisės diplominis darbas

Įvadas. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylų ypatumai. Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo priežastys. Bank...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti