Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos

Įvadas. Konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių apžvalga. Pilietinės žmogaus teisės ir laisvės. Politinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės žmogaus teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 1 puslapis
1 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 2 puslapis
2 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 3 puslapis
3 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 4 puslapis
4 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 5 puslapis
5 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 6 puslapis
6 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 7 puslapis
7 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 8 puslapis
8 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 9 puslapis
9 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 10 puslapis
10 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 11 puslapis
11 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 12 puslapis
12 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 13 puslapis
13 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 14 puslapis
14 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 15 puslapis
15 puslapis
Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdai ir garantijos 16 puslapis
16 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnis skelbia, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, tai reiškia, kad jos atsiranda ne valstybės valia, bet žmogus jas įgyja gimdamas, nepriklausomai nuo teritorijos ir tautybės. Žmogaus teisės- tai laisvė veikti savo valia, vadovautis savo laisvu apsisprendimu; tai priemonė, padedanti siekti dvasinių ir materialinių vertybių, realizuoti žmogaus sugebėjimus. Lietuvos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad "Prigimtinės žmogaus teisės- tai individo prigimtinės galimybės, kurios užtikrina jo žmogiškąjį orumą socialinio gyvenimo srityse. Jos sudaro tą minimumą, atskaitos tašką, nuo kurio plėtojamos ir papildomos visos kitos teisės ir kurios sudaro tarptautinės bendruomenės neginčijamai pripažintas vertybes". Žmogaus teisės ir laisvės yra išdėstytos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, jos sudaro vieną svarbiausių Konstitucinės teisės institutų. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs, jų teises ir laisves saugo ir gina įstatymas. Iškilus grėsmei, kad gali būti pažeistos asmens teisės, įvairios institucijos imasi ginti žmogaus orumą, jo deramą teisių ir laisvių pripažinimą ir gerbimą.Prieš pradedant nagrinėti žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimo būdus ir garantijas, reikia susipažinti su tiesioginiu konstitucinių teisių taikymo principu, su jų pripažinimu Lietuvos Respublikos demokratinėje santvarkoje. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsnis teigia, kad "Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija". Žmogaus teisės gali būti suprantamos kaip asmens laisvės visuomenėje ir galimybės jas realizuoti, jos pripažįstamos visiems asmenims nepriklausomai nuo jų individualių savybių. Žmogaus teises būtų galima apibrėžti kaip moralės, elgesio normas, visuomenines vertybes, kurių tikslas- apsaugoti žmogaus orumą. Pagal teisinio įtvirtinimo pobūdį ir pagal teisinę galią, žmogaus teises galima skirstyti į pagrindines - įtvirtintas Konstitucijoje - ir suformuluotas kituose teisės aktuose. Konstitucinių teisių apsaugai yra skiriamas ypatingas dėmesys, jų apsaugą garantuoja ir konstitucinės priežiūros institucijos. Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės galima grupuoti į:a) pilietines teises;b) politines teises;c) socialines teises;d) ekonomines teises;e) kultūrines teises.Pilietinės teisės- teisė į gyvybę, teisė į asmens ir laisvės neliečiamumą, teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą, teisė į nuosavybės ir žmogaus būsto neliečiamumą, saviraiškos laisvė, minties ir žodžio laisvė, tikėjimo laisvė, teisė į informaciją. Svarbiausia iš asmens prigimtinių pilietinių teisių- teisė į gyvybę. Ji įtvirtinta Lietuvos Konstitucijos 19 str. ir ją saugo įstatymas. Niekam negalima atimti gyvybės tyčia , net ir dar negimusiam kūdikiui, todėl yra reguliuojami nėštumo nutraukimai mūsų šalyje. Nėštumą nutraukti moteris gali tik tuo atveju, jei iškyla grėsmė jos pačios gyvybei arba sveikatai. Su teise į gyvybę siejasi žmogaus organų transplantacijos problemos. Kiekvienas veiksnus žmogus, ne jaunesnis kaip 18 metų, turi teisę sutikti, kad jo organai po mirties būtų panaudojami transplantacijai. Tik stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje gydytojų konsiliumui nustačius smegenų mirties faktą, galima paimti organus transplantacijai. Su teise į gyvybę siejasi dar viena labai rimta problema- eutanazija. Tam tikromis sąlygomis, kenčiant labai didelį skausmą ir tikrai žinant, kad nėra vilties išgyventi, asmenys kartais prašo padėti numirti, kad palengvintų kančias, bet tos "pagalbos" niekas suteikti negali. Kai kuriose valstybėse ši problema yra teisiškai reglamentuota, bet Lietuvos Respublikos įstatymai eutanaziją draudžia. Remiantis šiuo Konstitucijos straipsniu Lietuvos Respublikoje panaikinta ir mirties bausmė. ...

Literatūros šaltiniai 3
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Zmogaus ir piliecio teisiu ir laisviu igyvendinimo budai ir garantijos.doc (24.53 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti