Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas

Įvadas. Šiuo metu vykdomi Lietuvoje teisinio bendradarbiavimo projektai. Žmogaus ir valstybės svarbus bendradarbiavimo padėjėjas – policija. Teisinis bendradarbiavimas civilinėse bylose. Diskriminacija. Teisinė valstybė ir visuomenė. Žmogaus ir valstybės teisės ir pareigos. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
4 puslapiai
Kategorija
Civilinės teisės referatas
Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas 1 puslapis
1 puslapis
Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas 2 puslapis
2 puslapis
Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas 3 puslapis
3 puslapis
Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas 4 puslapis
4 puslapis
Žmogaus ir valstybės teisinis bendradarbiavimas 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Kad žmogus žmogui nevirstų vilku, yra normos, taisyklės, įstatymai, vienu žodžiu – teisė, kuri nubrėžia ribas tarp galima ir draudžiama, tarp teisinga ir klaidinga, tarp moralu ir amoralu.Valstybė savo piliečius veikia per teisę ir jos ribose. Jei valstybės ir jos individo santykyje nėra teisės, tada individas verčiamas valstybės sraigteliu ir priverstas tarnauti valstybei. Žmogus tampa priemone, o valstybė – tikslu. Teisė į valstybės ir individo santykį įneša kitokį pobūdį: šis santykis visiškai apsiverčia, ir žmogus tampa tikslu, o valstybė – priemone, jam tarnaujančia. Šiuo požiūriu teisės vertė nulemia jos ryšio su valstybe tiek, kiek pati valstybė tarnauja žmogui. Teisė apriboja valstybės veiklą, ypač žmogaus asmeninio gyvenimo srityje. Bet teisė ir legalizuoja valstybės veiklą, taigi ir valstybinio poveikio priemones (prievartą), kurioms suteikia teisinę formą. Aišku valstybės apribojimas teisė nepadaro asmens laisvės absoliučia, ją irgi riboja teisė (kitų žmonių teisės ir interesai). Valstybė ir asmuo tampa abipusiai atsakingi vienas prieš kitą.Šiuo metu vykdomi Lietuvoje teisinio bendradarbiavimo projektai2004 metais Lietuvos žmogaus teisių centras Lietuvos žmogaus teisių centras, vykdydamas projektą "Tarpusavio supratimo stiprinimas Lietuvoje: tarpetninės tolerancijos mokymas per žmogaus teises", kurį rėmė JAV Ambasados Demokratijos Komisija bei Pasaulio banko Smulkiųjų projektų programa, 2004 metais parengė ir išleido mokomąją priemonę "Tarpusavio supratimas: tarpetninė tolerancija". Ši mokymo priemonė skirta policijos pareigūnams, teisėsaugos institucijų darbuotojams ir visiems, kurie domisi žmogaus teisėmis, ypač klausimais, susijusiais su įvairiomis diskriminacijos formomis. Demokratinės visuomenės brandumas - tai jautrumas įvairioms mažumoms. Mažumų teisių apsauga yra įtvirtinta tiek tarptautiniu, tiek ir nacionaliniu lygiu. Akcentuojamos nepakantumo pasekmės kasdieniniame gyvenime - diskriminacija. 2004 metais Lietuvos žmogaus teisių centras vykdydamas projektą "Europos žmogaus teisių vertybių skatinimas Lietuvoje skiriant ypatingą dėmesį diskriminacijos klausimams".Ir Projektas "Žmogaus teisių apsaugos telekomunikacijų srityje stiprinimas", kurio trukmė 2003 m. rugsėjo 1d. - 2004 m. kovo 31 d. - projekto "Privataus gyvenimo apsauga telekomunikacijų srityje" tąsa. Žmogaus ir valstybės svarbus bendradarbiavimo padėjėjas – policijaViena efektyviausių žmogaus teisių pažeidimų prevencijos priemonių yra policijos profesionalumas. Žmogaus teisių laikymasis ir jų apsauga - svarbi policijos darbo dalis, kadangi ši institucija, vykdydama savo pareigas, privalo ne tik gerbti žmogaus teises, bet ir jas ginti. Būtina, kad policijos pareigūnai žinotų savo įgaliojimus (bei jų apribojimus) ir juos įgyvendintų, vadovaudamiesi įstatymais, humaniškumo reikalavimais, pagarba žmogaus teisėms. Žmogaus teisės yra universalios, taigi jos turi būti užtikrinamos be jokios diskriminacijos, visiems lygiais pagrindais. Svarbu, kad pareigūnai žinotų žmogaus teisių principus, juos gerbtų, mokėtų atpažinti diskriminaciją, neturėtų išankstinių nusistatymų asmenų atžvilgiu, būtų tolerantiški bei nešališki.Teisinis bendradarbiavimas civilinėse byloseLietuvos Respublikoje teisinis bendradarbiavimas civilinėse bylose vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74), dvišalėmis ir daugiašalėmis tarptautinėmis sutartimis.Lietuvos Respublika, siekdama suderinti teisinę bazę su teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose srities ACQUIS, ratifikavo šias konvencijas, sudarytas pagal Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos nuostatas: 1961 metų Konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, 1980 metų Konvenciją dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą, 1965 metų Konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimo užsienyje, 1970 metų Konvenciją dėl įrodymų civilinėse ir komercinėse bylose paėmimo užsienyje, 1993 metų Konvenciją dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje. ...

Literatūros šaltiniai 6
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Zmogaus ir valstybes teisinis bendradarbiavimas.doc (12.13 KB)

Kiti mokslo darbai

Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
Lietuvos respublikos nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo projektas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų, vaiko globos ir kitų įstatymų apžvalga. Lietuvos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
Pirkimo-pardavimo sutarties nagrinėjimas
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo-pardavimo sutarties objektas. Pirkimo–pardavimo sutarties kiekis. Pirkimo–pardavimo sutarties...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Dėstymas. Sutarties apibūdinimas. Sutarties objektas. Kainos ir atsiskaitymų tvarka. Prekių kokybė. Š...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
Pirkimo-pardavimo sutarties teisinė analizė (2)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Įvadas. Pirkimo - pardavimo sutarties samprata. Bendros nuostatos. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas. Kaina. &S...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Santuokos nutraukimas (5)
Santuokos nutraukimas (5)
 • Analizės »
 • Civilinės teisės analizė

Santuokos nutraukimas. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis Kodeksas (CK) ir Lietuvos Respublikos (LR) Santuokos ir šeimos...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti