Žmogaus sauga (7)

Žmonių sauga, sudėtinės dalys, reikšmė. Pagrindiniai įstatymai, standartai, normos, nuostatai, taisyklės ir instrukcijos. Pagrindiniai saugos darbe normatyviniai dokumentai. Darbo sutartis. Darbo ir poilsio laikas. Viršvalandiniai darbai, budėjimas, darbas naktį. Viršvalandinių darbų apribojimas. Darbdavių teisės ir pareigos. Darbuotojų teisės ir pareigos. Darbų saugos ir sveikatos organizavimas Respublikoje. DSS (darbuotojų saugos ir sveikatos) struktūros įmonėse, įstaigose ir organizacijose: DSS (darbuotojų saugos ir sveikatos) priežiūra ir kontrolė. Darbuotojų mokymas saugių darbo metodų. Instruktavimo mokymo ir atestavimo darbuotojų sveikatos ir saugos reikalais nuostatai. Instrukcijų rengimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų skirstymas, tyrimas ir registravimas. Nelaimingų atsitikimų tyrimo metodai ir rodikliai. Profesinės ligos. Jų skirstymas, tyrimas. Priemonės joms išvengti. Profesinės rizikos tyrimas, apskaičiavimas ir vertinimas. Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Žmogaus kūno termoregiliacija. Šilimos balansas. Šiluminės aplinkos parametrų optimizavimas. Darbo aplinkos užterštumo priežastys, užterštumo mažinimo būdai. Ventiliacijos sistemos, jų klasifikacija. Reikalavimai vėdinimo sistemai. Oro apykaitos skaičiavimas. Vietinės vėdinimo sistemos, efektyvumo nustatymas. Dulkės, klasifikacija, normavimas, apsauga nuo dulkių ir jų poveikis žmogui. Cheminės medžiagos toksiškumas. Nuo ko jis priklauso? Cheminių medžiagų klasifikacija, poveikis žmogui, normavimas. Taršalų patekimo į žmogaus organizmą būdai. Apsauga nuo cheminių medžiagų poveikio. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai. Darbų sauga cheminėje laboratorijoje. Asmeninės apsaugos priemonės. Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Vibracija, klasifikacija, vertinimas ir normavimas, vibracijos mažinimo būdai. Triukšmas, jo klasifikacija, vertinimas ir normavimas. Triukšmo charakteristikos ir jo poveikis žmogui. Triukšmo mažinimo būdai. Triukšmo poveikis žmogui. Ultragarsas. Infragarsas. Poveikis žmogui ir apsauga nuo jo. Apšvietimas, jo klasifikacija, regos laukas. Apšvietimą apibūdinantys rodikliai. Apšvietimo normavimas ir regos sugebėjimai. Dirbtinis apšvietimas, šviestuvai. Apsauga nuo statinės elektros. Elektromagnetiniai laukai ir apsauga nuo jų, poveikis žmogui. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys, poveikis žmogui, normavimas, apsaugos priemonės. Technologinių procesų sauga. Technologinių įrengimų avarijų techninės priežastys. Korozija, apsaugos nuo korozijos būdai. Pavojingų zonų apsauga. Saugus slėginių indų naudojimas. Saugus balionų ir cisternų eksploatavimas. Elektros srovės poveikis žmogui. Įžemėjimo srovės nuotėkio zonos. Prisilietimo ir žingsnio įtampa. Apsauginis įnulinimas. Elektros įrenginių įnulinimas. Patalpų pagal elektros srovės pavojingumą klasifikacija. Įnulinimo efektyvumas. Apsauginis įžeminimas. Apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Gaisrinės saugos organizacijos respublikoje ir įmonėje. Patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojus. Statybos techninis reglamentas. Gaisrinė sauga pagrindiniai reikalavimai. Gaisrų klasifikacija. Gesintuvai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės, automatiniai gaisro gesinimo įrenginiai. Gaisro signalizacija ir automatinio gesinimo sistemos.
1 atsiliepimai
Apimtis
19 puslapių
Kategorija
Saugos špera
Žmogaus sauga (7) 1 puslapis
1 puslapis
Žmogaus sauga (7) 2 puslapis
2 puslapis
Žmogaus sauga (7) 3 puslapis
3 puslapis
Žmogaus sauga (7) 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas ZMOGAUS SAUGA.doc (75.08 KB)

Kiti mokslo darbai

Darbo saugos analizė: UAB
Darbo saugos analizė: UAB "Dauguva"
 • Analizės »
 • Saugos analizė

Įvadas. Įmonės charakteristika: UAB "Dauguva" poreikio analizė. UAB "Dauguva" nelaimingų atsitik...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Priešgaisrinė sauga. Gelbėjimo darbai
Priešgaisrinė sauga. Gelbėjimo darbai
 • Analizės »
 • Saugos analizė

Įvadas: gaisro sąvoka, formulė. Statistiniai duomenys. Valstybės Priešgaisrinės Gelbėjimo Tarnybos struktūra. Prie...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė autotransporto įmonėse
Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė autotransporto įmonėse
 • Diplominiai darbai »
 • Saugos diplominis darbas

Bendroji tyrimo charakteristika, Darbuotojų saugos ir sveikatos autotransporto įmonėse būklė ir ją sąlygojantys vei...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo būdai autotransporto įmonėje
Darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygų gerinimo būdai autotransporto įmonėje "Baltic Custom"
 • Diplominiai darbai »
 • Saugos diplominis darbas

Diplominis darbas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. DSS sąlygų gerinimo metodologiniai principai. Darbuotojų saugos i...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Statybose dirbančių asmenų darbo sąlygų įvertinimas
Statybose dirbančių asmenų darbo sąlygų įvertinimas
 • Diplominiai darbai »
 • Saugos diplominis darbas

Įvadas. Statybos darbų aplinka. Mikroklimatas. Oro temperatūra. Oro cirkuliacija. Triukšmas. Oro užterštumas. Techno...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti