Filosofija (25)

Pažinimo ir jo šaltinio samprata Antikos filosofijoje. Žinojimo prigimties problema Viduramžiais. Ankstyvieji viduramžiai. Universalijų problema: realizmas ir nominalizmas. Ginčas dėl žmogaus pažintinių galių: empirizmas ir racionalizmas. Subjektyvistinė pažinimo ir jo objekto samprata. I. Kanto pažinimo teorija. Pažinimo subjekto – objekto santykio klausimas. Tiesos problema pažinime. Tiesos objektyvumo ir santykinumo klausimas. Šiuolaikinės tiesos teorijos (Nekrašas). Humanistinis posūkis graikų filosofijoje: sofistai ir Sokratas. Žmogaus analizė Antikos filosofijoje: protas, dora, laimė. Žmogus ir visuomenė: Platono ir Aristotelio valstybės teorijos. Dievas ir žmogus: krikščioniška žmogaus vertingumo samprata Viduramžiais. Asmenybės sampratos prielaidos krikščioniškoje ir Renesanso filosofijoje. Egzistencija kaip žmogaus būties išraiška. Ribinės situacijos :kaltė, kančia, mirtis. Žmogus – laisvės subjektas. Laisvė ir atsakomybė. Laisvės realizacija gamtoje ir visuomenėje. Žmogaus vidinio gyvenimo subjektyvumas. Skirtingi psichinės veiklos lygmenys. Žmogaus gyvenimo nuostatos: turėti ar būti. Žmogus ir istorija. Žmogaus būties istoriškumas. Žmogus ir visuomenė: susvetimėjimo problema. Filosofija kultūroje ir žmogaus gyvenime.
2 atsiliepimai
Apimtis
6 puslapiai
Kategorija
Filosofijos špera
Filosofija (25) 1 puslapis
1 puslapis
Filosofija (25) 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas speras egzui2.doc (20.15 KB)

Kiti mokslo darbai

A. Kamiu
A. Kamiu "Sizifo mitas"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Albero Kamiu kūrinio "Sizifo mitas" analizė.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
A. Šveiceris
A. Šveiceris "Kultūra ir etika"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Kultūros krizė ir jos dvasinis priežastingumas. Optimistinės pasaulėžiūros problema. Etikos problema. Religinė ir...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmens laisvė ir jos ribos
Asmens laisvė ir jos ribos
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Įvadas. Asmens laisvė ir jos ribos.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
D.M. Ruiz
D.M. Ruiz "Keturios toltekų išmintys"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Filosofinė refleksija apie Don Miguel Ruiz knygą "Keturios toltekų išmintys". Išnašos.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
E. Kanetis
E. Kanetis "Karo dinamika" ir M. L. Kingas "Pasipriešinimas be kovos"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

E. Kanečio "Karo dinamikos" ir M. L. Kingo "Pasipriešinimo be kovos" lyginamoji analizė. Apibendrin...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti