Filosofija (90)

Filosofijos apibrėžimas, struktūra ir funkcijos. Filosofijos ryšys su mokslu, menu, religija. Būties problema. Būties ir būtybės dialektika. Gamtinė, socialinė ir dvasinė būties formos. Materiali būtis, jos savybės: kitimas, erdvė, laikas. Biologinė erdvė ir laikas. Dvasinės būties samprata. Dvasia ir siela. Individualios būties samprata pagal Maceinos "Jobo dramą". Pažinimo samprata. Pažinimo lygiai ir formos. Diagnozė kaip pažinimo procesas. Pažinimo šaltinio problema. Empirizmo, racionalizmo, apriorizmo, intuityvizmo apibrėžimai ir jų reikšmė diagnozės procese. Tiesos problema. Klasikinė ir šiuolaikinės tiesos teorijos. Tiesos kriterijaus problema. Subjektyvumo ir objektyvumo santykis tiesoje. Tiesos formos ir charakteristikos: mokslinė, loginė, filosofinė, moralinė, religinė, estetinė ir istorinė ir medicininė tiesos. Žmogaus prigimtis ir esmė. Žmogaus gamtiškumas, dvasingumas ir socialumas. Kūno ir sielos santykio problema. Žmogus kaip individas, asmuo ir asmenybė. Asmenybės ir visuomenės santykis. Susvetimėjimas, jo formos ir įveikimo būdai. Susvetimėjimo problema medicinoje. Žmogaus gyvenimo prasmės problema. Graikiško, budistinio ir krikščioniško gyvenimo prasmės sampratų palyginimas. Gyvenimo prasmė ir sveikata. Etika kaip praktinė filosofija. Gėrio ir blogio samprata Platono, Aristotelio, krikščioniškoje ir utilitarinėje filosofijoje. Hedonizmo ir stoicizmo svarbiausios idėjos, jų skirtumai ir reikšmė mediko mąstyme. Biomedicininio mąstymo paradigmos bruožai: silpnosios ir stipriosios pusės. Pagrindiniai medicininio mąstymo poslinkiai XX amžiaus antroje pusėje. Sveikatos apibrėžimų modeliai. PSO sveikatos apibrėžimų stipriosios ir silpnosios pusės. Žmogaus kūno sampratos raida. Kūnas kaip mokslinio tyrimo objektas. Fenomenologinis požiūris į žmogaus kūną. Ligos sampratos raida. Fenomenologinė ligos samprata. Liga kaip tam tikras egzistavimo būdas. Žmogaus embriono moralinis statusas: ar embrionas yra žmogus. Ontologinio personalizmo ir empirinio funkcionalizmo šalininkų argumentai. Žmogaus embriono panaudojimo problema (audinių, kamieninių ląstelių šaltinis, ląstelių bankai, embriono genetinė korekcija). Medicinos genetizacijos filosofiniai klausimai. Genotechnologinio požiūrio į ligą ir sveikatą pasekmės. Žmogaus klonavimo filosofinės problemos. Reprodukcinis ir terapinis klonavimas. Argumentai už ir prieš. Mirties sampratos raida. Mirties samprata egzistencinėje filosofijoje (M. Heidegeris, Sartras, Kamiu). Mirties medikalizavimo problema. Smegenų mirties kriterijai ir žmogaus mirtis. Gyvybės vertės problema ir eutanazija. Savanoriška mirtis: argumentai "už" ir "prieš". Humanizmo problema medicinoje. XXI amžiaus medicinos tikslai ir vertybės.
2 atsiliepimai
Apimtis
13 puslapių
Kategorija
Filosofijos špera

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Sutraukta sumazinta spera.rtf (51.88 KB)

Kiti mokslo darbai

A. Kamiu
A. Kamiu "Sizifo mitas"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Albero Kamiu kūrinio "Sizifo mitas" analizė.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
A. Šveiceris
A. Šveiceris "Kultūra ir etika"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Kultūros krizė ir jos dvasinis priežastingumas. Optimistinės pasaulėžiūros problema. Etikos problema. Religinė ir...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmens laisvė ir jos ribos
Asmens laisvė ir jos ribos
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Įvadas. Asmens laisvė ir jos ribos.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
D.M. Ruiz
D.M. Ruiz "Keturios toltekų išmintys"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Filosofinė refleksija apie Don Miguel Ruiz knygą "Keturios toltekų išmintys". Išnašos.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
E. Kanetis
E. Kanetis "Karo dinamika" ir M. L. Kingas "Pasipriešinimas be kovos"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

E. Kanečio "Karo dinamikos" ir M. L. Kingo "Pasipriešinimo be kovos" lyginamoji analizė. Apibendrin...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti