Finansai. Mokesčiai

Finansai. Kas yra finansai? Finansų funkcijos. Finansų–kredito sistema. Finansų–kredito sistemos sudedamosios dalys. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Pirminis ir antrinis pajamų pasiskirstymas. Nacionalinio biudžeto sudedamosios dalys ir jų paskirtis. Garantinio fondo paskirtis. Kokia privatizavimo fondo paskirtis. Kokia yra rezervinio (stabilizavimo) fondo paskirtis. Kas sudaro finansų-kredito sistemos dalyvius? Kokias funkcijas atlieka finansų ministerija? Mokesčiai. Išvardinkite mokesčių teorijas. Kokie jų esminiai skirtumai? Apibūdinkite mokesčius ir mokesčių sistemą. Kokias funkcijas atlieka mokesčiai? Kas tai yra mokesčių našta? Išvardinkite mokesčių elementus. Kokias žinote mokesčių lengvatas? Išvardinkite pagrindinius apmokestinimo principus. Paaiškinkite horizontalų ir vertikalų teisingumą. Kokius žinote mokesčių sistemos vertinimo rodiklius? Kokius žinote mokesčių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo objektą? Kurie mokesčiai patenka į savivaldybių iždus? Kurie mokesčiai patenka į valstybės biudžetą? PVM. Kas yra pridėtinės vertės mokesčio objektas ir mokėtojai? Nurodykite PVM apmokestinimo momentą. Apibūdinkite PVM atskaitą. Išvardinkite, kurie pirkimo ir importo PVM negali būti atskaitomi. Kaip apskaičiuojama mokėtina į iždą PVM suma? Kokius žinote PVM tarifus? Nurodykite lengvatinius PVM tarifus ir jų taikymą. Paaiškinkite PVM kompensacinio tarifo taikymą. Nurodykite PVM mokestinius laikotarpius. Pelno mokestis. Kas yra pelno mokesčio objektas? Išvardinkite pelno mokesčio tarifus ir nurodykite jų taikymą. Kokia yra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka? Išvardinkite leidžiamus atskaitymus. Išvardinkite ribojamus atskaitymus. Išvardinkite neleidžiamus atskaitymus. Kaip apmokestinami dividendai? Pateikite avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo tvarką. Gyventojų pajamų mokestis. Nurodykite GPM objektą. Kokie yra gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir nurodykite jų taikymą. Pateikite gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo metodiką? Ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų apmokestinimas. Išvardinkite gyventojo patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas ir nurodykite jų ribą. Nurodykite NPD ir PNPD taikymą.
2 atsiliepimai
Apimtis
5 puslapiai
Kategorija
Finansų špera
Finansai. Mokesčiai 1 puslapis
1 puslapis
Finansai. Mokesčiai 2 puslapis
2 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

1. Kas yra finansai?Finansai – ekonominiai piniginiai santykiai, kurių pagalba paskirstant ir perskirstant bendrąjį vidaus produktą ir nacionalines pajamas yra sudaromi bei panaudojami decentralizuoti ir centralizuoti pinigų fondai, siekiant vykdyti valstybės funkcijas ir užtikrinti ekonomikos plėtros sąlygas. 2. Finansu funkcijos.Finansai atlieka šias funkcijas: pinigų fondų sudarymo paskirstomoji; pinigų fondų naudojimo; pinigų fondų sudarymo ir naudojimo kontrolės.3. Finansu – kredito sistema.Finansų - kredito sistema – ekonominių piniginių santykių, per kuriuos sudaromi, naudojami ir kontroliuojami pinigų fondai, įvairių sferų visuma. Arba Finansų – kredito sistema – įmonių, gyventojų ir valstybės pinigų fondų sudarymo, naudojimo ir kontroliavimo formų bei metodų visuma.4. Finansu – kredito sistemos sud. dalys.Finansų - kredito sistemą sudaro:decentralizuoti (įmonių, organizacijų ir namų ūkio) finansai;centralizuoti (valstybės finansai). Finansų - kredito sistemą sudaro:Biudžeto sistema;Kredito sistema;Draudimo sistema;Įmonių finansai;Nebiudžetiniai fondai;Namų ūkio finansai.5. Centralizuoti finansai.Centraliz finansus sudaro nacionalinis biudzetas (valstybes biuAdzetas ir savivaldybiubiudzetas), vastybiniu biudžetai. 6. Decentralizuoti finansai.Namų ūkio finansai, įmonių ir organizacijų finansai.7. Pirminis ir antrinis pajamų pasiskirstymas?Pirminės arba pagrindinės pajamos susidaro materialinės gamybos sferoje ir apima įmonių, gyventojų pajamas, darbuotojų darbo užmokestį. Čia sukuriami tik decentralizuoti fondai – įmonės viduje.Antrinių arba išvestinių pajamų paskirstymas (perskirstant jau paskirstytus išteklius) susijęs su jų perskirstymu:tarp gamybinės ir negamybinės sferų;tarp nuosavybės formų;tarp šakų, o jų viduje tarp įmonių;tarp šalies ekonominių rajonų;tarp socialinių gyventojų grupių8. Nacionalinio biudžeto sudedamosios dalys ir jų paskirtis?Valstybės ir savivaldybių biudžetai.9. Garantinio fondo paskirtis.Paskirtis – skirti nustatyto dydžio išmokas bankrutuojančių arba bankrutavusių įmonių darbuotojams, nutraukusiems darbo santykius su šiomis įmonėmis, taip pat darbuotojams, kurie tęsia darbo santykius su bankrutuojančia įmone, kai įmonė jiems yra įsiskolinusi. 10. Kokiu tikslu sudaromi pinigų fondai? 11.Kokia privatizavimo fondo paskirtis? Į Privatizavimo fondo sąskaitą pervedamos valstybei nuosavybės teise priklausančių objektų privatizavimo lėšos. Ne mažiau kaip 2/3 iš privatizavimo gautų lėšų skiriama gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti, o taip pat Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti. Likusi dalis skiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms šalies programoms įgyvendinti ir su privatizavimu susijusioms išlaidoms padengti. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Finansai. Mokesciai.doc (15.44 KB)

Kiti mokslo darbai

2000 – 2004 metų valstybės biudžetų analizė
2000 – 2004 metų valstybės biudžetų analizė
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įžanga. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinių biudžetų 2000–2004 metų pajamos. Pajamų horizontali analizė. P...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
2003–2006 metų valstybės biudžetų analizė
2003–2006 metų valstybės biudžetų analizė
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įvadas. 2003, 2004, 2005, 2006 Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikali Lietuvos Respub...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Banknotų bankų istorijos analizės V. Jurgučio veikaluose vertinimas
Banknotų bankų istorijos analizės V. Jurgučio veikaluose vertinimas
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įvadas. Lietuvos tarpukario ekonominio reiškinio socialinė ekonominė charakteristika. Lietuvos banko sukūrimas. V. Ju...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų vykdymo analizė
Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų vykdymo analizė
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Įvadas. Pagrindinis dokumentas, rodantis, kaip panaudoti programoms vykdyti skirti biudžetiniai asignavimai biudžetinė...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Financial analysis: Barclays Plc
Financial analysis: Barclays Plc
  • Analizės »
  • Finansų analizė

Darbas anglų kalba. Barclay banko penkerių metų veiklos analizė. Analizuojami finansiniai rodikliai. Istorinis įverti...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti