Gamtosauga (2)

Ekologijos samprata. Saulės radiacija. Organizmų gyvenamoji aplinka. Ekologiniai veiksniai. Ekologinis plastiškumas. Fiziniai ir cheminiai aplinkos veiksniai. Globalinė medžiagų apytaka. Atmosfera, jos struktūra. Atmosferos taršos šaltiniai. Pagrindiniai oro teršalai. Žemė. Okeanosfera. Biologinės organizacijos lygiai. Šiluminė tarša. Organizmų raidos ypatybės. Aplinkos samprata. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio problema. Rūgštieji krituliai. Vandens reikšmė. Oro valymui naudojama įranga. Hidrosferos tarša. Ekologinės vandenų taršos pasekmės. Nuotekų valymas. Dirvožemis ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Ekosistemos savivala. Pesticidų problema. Miškas ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis augalijai. Biologinis kaupimasis. Dujiniai biocheminiai ciklai. Populiacijų savybės. Nuosėdiniai biocheminiai ciklai. Ekosistemų energetika. Ekosistemų sudėtis ir struktūra. Ekosistemų produktyvumas. Energetinė ekosistemų klasifikacija. Ekosistemų dinamika. Bendrijų struktūra. Biomai. Biosfera ir jos struktūra. Žmogus kaip biologinė rūšis. Gamtiniai ištekliai. Kraštovaizdis. Maisto ištekliai. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema. Žmogaus sveikatai pavojingos cheminės medžiagos. Maisto priedų problema. Kosmetika. Ekologinės krizės. Socialinių - ekonominių veiksnių poveikis žmonių sveikatai. Žmonių populiacija. Aplinkos tarša. Jonizuojanti spinduliuotė, jos poveikis aplinkai ir apsisaugojimo priemonės. Triukšmas ir apsauga nuo jo. Vibracija ir apsauga nuo jos. Bioįvairovės apsauga.
1 atsiliepimai
Apimtis
23 puslapiai
Kategorija
Ekologijos špera
Gamtosauga (2) 1 puslapis
1 puslapis
Gamtosauga (2) 2 puslapis
2 puslapis
Gamtosauga (2) 3 puslapis
3 puslapis
Gamtosauga (2) 4 puslapis
4 puslapis
Gamtosauga (2) 5 puslapis
5 puslapis
Gamtosauga (2) 6 puslapis
6 puslapis
Gamtosauga (2) 7 puslapis
7 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas Spera Zm ir Apl 2006 By Rolka.doc (104.49 KB)

Kiti mokslo darbai

Ekologija (17)
Ekologija (17)
  • Analizės »
  • Ekologijos analizė

Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Ekologijos sąvoka. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Žemės (dirvožemio)tarša....

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Kaunas
Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Kaunas
  • Analizės »
  • Ekologijos analizė

Kaunas. Kauno miesto oro kokybė. Mobilieji taršos židiniai. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Sieros dioksidas. Anglie...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Kaunas (2)
Gimtojo miesto (rajono) aplinkos ekologinės būklės įvertinimas: Kaunas (2)
  • Analizės »
  • Ekologijos analizė

Įvadas. Gimtojo miesto bendra charakteristika. Gimtojo miesto aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos trąša ir apsauga. D...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo analizė
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo analizė
  • Analizės »
  • Ekologijos analizė

Įvadas. Šiaulių apskrities viršininko administracijos charakteristika. Šiaulių apskrities viršininko ad...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Aplinkos užterštumas Šiaulių rajone
Aplinkos užterštumas Šiaulių rajone
  • Diplominiai darbai »
  • Ekologijos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Baigiamojo darbo tyrimų rezultatų aptarimas ir analizė. Pagrindinės sąvokos. Aplinko...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti