Marketingas (52)

Marketingo informacija. Vidiniai duomenys. Išoriniai duomenys. Antriniai duomenys. Pirminiai duomenys. Marketingo tyrimai. Rinkos tyrimai. Fundamentalūs tyrimai. Taikomieji marketingo tyrimai. Žvalgybinis tyrimas. Aprašomieji-vertinimo tyrimai. Paieškiniai-numatymo tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas. Tęstiniai tyrimai. Vienkartiniai tyrimai. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Nepriklausomas kintamasis. Priklausomas kintamasis. Priežastingumo tyrimas. Laboratorinis eksperimentas. Tikrovės eksperimentas. Vidinis eksperimento patikimumas. Išorinis eksperimento patikimumas. Fokusuotos grupės. Imtis. Tikimybinė atranka. Paprasta atsitiktinė atranka. Sisteminė atranka. Stratifikuota atranka. Klasterinė atranka. Netikimybinė atranka. Pasirinkimo atranka. Paranki atranka. Kvotinė atranka. "Sniego kamuolio" atranka. Imties paklaidos. Matavimas. Matavimo paklaida. Problemos išsiaiškinimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas ir pateikimas. Tyrimo rezultatų įvertinimas ir naudojimas. Prieinama informacija. Paruošta naudojimui informacija. Marketingo informacijos sistema (MIS). Marketingo sprendimus palaikančios sistemos (MSPS). Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Įmonės prekių paklausa. Rinkos dalis. Tikslinė rinka. Rinkos segmentavimas. Koncentruotas. Marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Geografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Segmentavimas pagal įmonės dydį. Šakinis segmentavimas. Segmentavimas pagal įmonių pirkimo požymius. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Įtakos grupė. Savisaugos poreikiai. Bendravimo poreikiai. Pripažinimo poreikiai. Pirkimo procesas. Poreikio atsiradimas. Saviraiškos poreikiai. Informacijos paieška. Informacijos įvertinimas. Sprendimo pirkti priėmimas. Reakcija nupirkus. Tiekėjų paieška. Tiekėjų pasirinkimas. Veiksmų įvertinimas. Prekės vienetas. Išplėstinė prekė. Prekių asortimentas. Prekių linija. Prekių asortimento plotis. Prekių asortimento gylis. Individuali prekė. Kasdieninės paklausos prekės. Pasirenkamos prekės. Ypatingos prekės. Pasyvios paklausos prekės. Žaliavos. Aptarnavimo medžiagos. Naujų paskirstymo kanalų radimas. Reklamos intensyvinimas. Kainos mažinimas. Prekės modifikavimas. Pelno maksimizavimas. Pardavimo apimties didinimas. Konkurencinio pariteto išlaikymas. Kokybės lyderio pozicijų užėmimas. Iracionali paklausa. Paklausos elastingumas. Neelastinga paklausa. Jautrumas kainai. Pasiūlos elastingumas. Absoliutus elastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Absoliutus neelastingumas. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolinė rinka.
2 atsiliepimai
Apimtis
11 puslapių
Kategorija
Rinkodaros špera
Marketingas (52) 1 puslapis
1 puslapis
Marketingas (52) 2 puslapis
2 puslapis
Marketingas (52) 3 puslapis
3 puslapis
Marketingas (52) 4 puslapis
4 puslapis
Marketingas (52) 5 puslapis
5 puslapis
Marketingas (52) 6 puslapis
6 puslapis
Marketingas (52) 7 puslapis
7 puslapis
Marketingas (52) 8 puslapis
8 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 3 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas 2 kolis.doc (44.68 KB)

Kiti mokslo darbai

Alaus reklamos lyginamoji analizė
Alaus reklamos lyginamoji analizė
  • Analizės »
  • Rinkodaros analizė

Lietuviško, vokiško ir olandiško alaus reklamos lyginamoji analizė. Įvadas. Televizijos reklama. Pasirinktos reklamos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Alkoholinių gėrimų realizavimo politika: UAB
Alkoholinių gėrimų realizavimo politika: UAB "Lietuvos midus"
  • Analizės »
  • Rinkodaros analizė

Įvadas. Alkoholinių gėrimų realizavimo politika. Realizavimo politikos samprata. Veiksniai, įtakojantys alkoholinių...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gaminių Italijos rinkoje rinkodaros programa: AB
Gaminių Italijos rinkoje rinkodaros programa: AB "Anykščių vynas"
  • Analizės »
  • Rinkodaros analizė

Įvadas. Įmonės pristatymas. Gamyba. Prekių pristatymas. Prekių asortimentas. Italijos makroaplinkos veiksnių analiz...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės asortimento analizė: UAB
Įmonės asortimento analizė: UAB "Samsonas"
  • Analizės »
  • Rinkodaros analizė

Įvadas. UAB "Samsonas". UAB "Samsonas" asortimento analizė. UAB "Samsonas" situacijos rink...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Įmonės kainodara: UAB
Įmonės kainodara: UAB "Saramita" (2)
  • Analizės »
  • Rinkodaros analizė

UAB "Saramita" kainodara. Įmonės charakteristika. Tikslai. Kainodaros strategija. "Grietinėlės nugraiby...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti