Teorinė mechanika (21)

Statika. Ryšiai. Ryšių tipai, reakcijos. Trijų jėgų teorema. Jėgos projekcija į ašį. Jėgos dydžio ir krypties skaičiavimas pagal jos projekcijas. Atstojamosios projekcijos į ašį teorema. Susikertančių jėgų sistemos pakeitimas atstojamąja. Jėgos momentas taško atžvilgiu ir jo savybės. Plokščios susikertančių jėgų sistemos Varinjono teorema. Vienos krypties dviejų lygiagrečių jėgų sudėtis. Jėgų pora. Jėgų poros momentas. Jėgų poros savybės. Puanso teorema. Plokščiosios jėgų sistemos suminis vektorius ir suminis momentas, jų skaičiavimas geometriniu ir analiziniu būdu. Plokščiosios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos geometriniame ir analiziniame pavidale. Kūnų sistemos pusiausvyros skaičiavimas. Santvaros. Strypų įrąžų skaičiavimas mazgų išpjovimo metodu. Santvara. Strypų įražų skaičiavimas Riterio metodu. Jėgos vektoriaus momentas centro atžvilgiu. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Jėgų poros vektoriaus momentas. Erdvinės, laisvai išdėstytos, jėgų sistemos redukavimas į duotą centrą. Sistemos suminis vektorius ir suminio vektoriaus momentas. Erdvinės, laisvai išdėstytos, jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Lygiagrečiųjų jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Lygiagrečių jėgų centras, masės centras, jų koordinačių skaičiavimas. Slydimo trintis (Kulono jėga). Riedėjimo trintis. Kinematika. Taško judėjimo dėsnio aprašymas. Taško greičio ir pagreičio skaičiavimas, kai nusakomas judėjimo dėsnis vektoriniu būdu. Taško greičio ir pagreičio, kai nusakomas judėjimo dėsnis skaičiavimas koordinatiniu būdu. Taško greičio ir pagreičio skaičiavimas, kai nusakomas judėjimo dėsnis natūraliuoju būdu. Kūno slinkimas, taškų trajektorijos, judėjimo lygtys, greičiai, pagreičiai. Kūno sukimasis apie nejudamą ašį, judėjimo lygtis, kūno kinematinės charakteristikos. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis. Santykiai tarp kinematinių charakteristikų. Kūno taško linijinio greičio ir pagreičio skaičiavimas sukamajame judėjime. Kampinio greičio ir pagreičio vektoriai. Besisukančio kūno taškų linijinio greičio, tangentinio ir normalinio pagreičio išreiškimas vektorinėmis sandaugomis. Sudėtinis taško judėjimas (absoliutus, keliamasis ir reliatyvusis taško judėjimas). Taško sudėtinio judėjimo lygtis. Greičių sudėties teorema. Pagreičių sudėties teorema. Koriolio teorema. Kūno plokščiasis judėjimas, judėjimo lygtis, plokščiojo judėjimo skaidymas į slinkimą ir sukimą. Plokščiai judančio kūno taškų greičiai.
1 atsiliepimai
Apimtis
7 puslapiai
Kategorija
Mechanikos špera
Teorinė mechanika (21) 1 puslapis
1 puslapis
Teorinė mechanika (21) 2 puslapis
2 puslapis
Teorinė mechanika (21) 3 puslapis
3 puslapis
Teorinė mechanika (21) 4 puslapis
4 puslapis
Teorinė mechanika (21) 5 puslapis
5 puslapis
Teorinė mechanika (21) 6 puslapis
6 puslapis
Teorinė mechanika (21) 7 puslapis
7 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas teorine mechanika.doc (21.08 KB)

Kiti mokslo darbai

Ašies ir įvorės tipo detalių surinkimo portalinio roboto projektavimas
Ašies ir įvorės tipo detalių surinkimo portalinio roboto projektavimas
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Literatūros apžvalga. Projektinė dalis. Kinematinės struktūros ir komponavimo schemos parinkimas. Judesio pa...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Automobilio
Automobilio "Daewoo Kalos S" kėbulo priekinių dešinės pusės durų remonto technologijos vertinimas V. Mitransko IĮ
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Profesinių kompetencijų sąrašas. Santrauka. Summary. Svarbių terminų ir santrumpų žodynėlis. Lentelių ir paveiks...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Biodujų valymo įrenginys
Biodujų valymo įrenginys
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Tikslas padidinti biodujų energetinę vertę pašalinant nepageidaujamus komponentus. Naudojamų valymo metodų...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Centralizuoto vėsinimo paslaugų tiekimo Kauno miesto vartotojams galimybių analizė
Centralizuoto vėsinimo paslaugų tiekimo Kauno miesto vartotojams galimybių analizė
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Centralizuoto vėsinimo technologijų ir patirties Europos šalyse apžvalga. Šalto vandens ruošimas. Kom...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Gaminio konstravimo kompiuterinių sistemų analizė
Gaminio konstravimo kompiuterinių sistemų analizė
  • Diplominiai darbai »
  • Mechanikos diplominis darbas

Įvadas. Automatizuoto projektavimo sistema (CAD) istorija. CAD programų apžvalga. Trijų žinomiausių CAD programų te...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti