Valdymo apskaita (5)

Valdymo apskaitos esmė ir reglamentavimas. Valdymo funkcijos. Valdymo apskaitos apibrėžimas, paskirtis, vidinė struktūra. Valdymo sprendimų priėmimas. Lyginamoji valdymo ir finansinės apskaitos charakteristika. Įmonės apskaitos informacijai keliami reikalavimai. Informacijos vertingumas ir interpretavimas. Valdymo apskaitos objektų tyrimo būdas. Valdymo apskaitos reglamentavimas ir politika. Valdymo apskaitos sistemos. Išlaidų–apimties–pelno (IAP) analizė. IAP analizės reikšmė ir tikslai. Lūžio (nulinio pelningumo, kritinio pelningumo) taškas. Dalinio pelno (maržos) ir bendrojo pelno palyginimas. Dalinio pelno (maržos) rodiklio naudojimas, priimant valdymo sprendimus. IAP analizės sąlygos (prielaidos). Išlaidų – apimties – pelno ryšiai, jautrumo analizė. Saugumo riba. Natūriniai ir vertiniai duomenys IAP analizėje. Biudžetai ir standartai apskaitos ir valdymo procesuose. Biudžetų esmė ir vaidmuo įmonių valdyme. Biudžetų rengimas. Biudžetų sudarymas. Biudžetų sudarymo etapai. Biudžetų rūšys. Įmonės pagrindinis biudžetas ir jo struktūra. Biudžeto įvykdymo analizė ir kontrolė. Standartai. Standartų ir biudžetų skirtumai. Standartų tipai. Standartų parengimas. Nukrypimai. Kalkuliavimo išlaidų paskirstymas. Produkcijos kalkuliavimo metodai. Pilnasis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Dalinis savikainos kalkuliavimo metodas. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal gamybos tipą. Normatyvinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas. Metodo reikšmė, uždaviniai ir elementai. Standartinių išlaidų valdymo metodas. Produkcijos savikaina ir kalkuliavimas. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Produkcijos savikainos rūšys. Produkcijos savikainos sudėtis. Produkcijos savikainos valdymo sistemos elementai. Produkcijos savikainos planavimas. Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo ryšiai. Veiksniai, darantys įtaką gamybos išlaidų apskaitai ir produkcijos savikainos kalkuliavimui. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimo apibūdinimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimo reikšmė ir tikslai. Kalkuliacijos objektai. Kalkuliacijos vienetai. Kalkuliacinių išlaidų straipsnių nomenklatūra. Kalkuliacijų rūšys ir jų naudojimas. Produkto savikainos kalkuliacijos metodai. Netiesioginių išlaidų paskirstymas. Valdymo apskaita – sprendimų priėmimo sistema. Strateginiai sprendimai. Administraciniai sprendimai. Operatyviniai sprendimai. Sprendimų medžio teorija.
1 atsiliepimai
Apimtis
15 puslapių
Kategorija
Apskaitos špera
Valdymo apskaita (5) 1 puslapis
1 puslapis
Valdymo apskaita (5) 2 puslapis
2 puslapis
Valdymo apskaita (5) 3 puslapis
3 puslapis
Valdymo apskaita (5) 4 puslapis
4 puslapis
Valdymo apskaita (5) 5 puslapis
5 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas valdymo spera nr 1.doc (51.85 KB)

Kiti mokslo darbai

Apskaitos politika (4)
Apskaitos politika (4)
  • Analizės »
  • Apskaitos analizė

Apskaitos politikos samprata. Apskaitos politikos sudėtinės dalys. Metodinis apskaitos politikos aspektas. Organizacinis...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Apskaitos politika: UAB
Apskaitos politika: UAB "Lambatas"
  • Analizės »
  • Apskaitos analizė

Piniginių lėšų apskaita. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Pirkim...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Audito proceso nuoseklumas
Audito proceso nuoseklumas
  • Analizės »
  • Apskaitos analizė

Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti audito etapus ir nuoseklumą. Pirmas audito etapas: pasirengimas auditui, audito str...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Finansinė analizė: baldų pramonė
Finansinė analizė: baldų pramonė
  • Analizės »
  • Apskaitos analizė

Baldų pramonės finansinė analizė 2005 metai. Įvadas. Balanso finansinė analizė. Vertikalioji balanso analizė. Hori...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita
Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita
  • Analizės »
  • Apskaitos analizė

Pripažinimo kriterijai. Įvertinimas ir apskaita (turto registracija, balansas). Nematerialiojo turto registracija. Nemat...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti