Vietos savivaldos sistema

Įvadas. Tikslas – apžvelgti vietos savivaldos sistemą ir jos funkcijas šalies politinėje sistemoje. Vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos susikūrimo mechanizmai. Vietos savivaldos sistema. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybių funkcijos. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
12 puslapių
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Vietos savivaldos sistema 1 puslapis
1 puslapis
Vietos savivaldos sistema 2 puslapis
2 puslapis
Vietos savivaldos sistema 3 puslapis
3 puslapis
Vietos savivaldos sistema 4 puslapis
4 puslapis
Vietos savivaldos sistema 5 puslapis
5 puslapis
Vietos savivaldos sistema 6 puslapis
6 puslapis
Vietos savivaldos sistema 7 puslapis
7 puslapis
Vietos savivaldos sistema 8 puslapis
8 puslapis
Vietos savivaldos sistema 9 puslapis
9 puslapis
Vietos savivaldos sistema 10 puslapis
10 puslapis
Vietos savivaldos sistema 11 puslapis
11 puslapis
Vietos savivaldos sistema 12 puslapis
12 puslapis
Vietos savivaldos sistema 13 puslapis
13 puslapis
Vietos savivaldos sistema 14 puslapis
14 puslapis
Vietos savivaldos sistema 15 puslapis
15 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Demokratijai yra būdinga decentralizacijos tendencija, taigi šiuolaikinės demokratinės valstybės pripažįsta, jog laisvės bei savivaldos siekiai yra labai svarbūs. Todėl vietos savivaldybių institucijos kontroliuodamos ir valdydamos dalį visuomeninių reikalų, riboja valstybinės valdžios galią ir yra vienas pagrindinių bet kurios demokratijos elementų. Savivaldybių institucijų įteisinimas ir stiprinimas šalyse padeda kurti visuomenę, pagrįstą demokratijos ir valdžios decentralizacijos principais. Tačiau demokratiją reikia nuolat ginti, nes, būdama savanoriška ir neprievartine pagal savo ideologiją, ji retai sugeba pasipriešinti jai priešiskoms ideologinėms idėjoms. Todėl ir demokratinė savivalda, kol egzistuoja kitos, jos vaisiais norinčios pasinaudoti jėgos, negali egzistuoti savarankiškai, be visos bendruomenės demokratinas teises saugančios ir ginančios valstybės.Darbo tikslas – apžvelgti vietos savivaldos sistemą ir jos funkcijas šalies politinėje sistemoje.Darbo uždaviniai:1. Pateikti vietos savivaldos sampratą.2. Apžvelgti vietos savivaldos sistemą.3. Aptarti vietos savivaldos institucijas.4. Pristatyti vietos savivaldos funkcijas.Darbo metodas: aprašomasis.Įvairiuose oficialiuose užsienio ir Lietuvos institucijų paskelbtuose dokumentuose savivalda apibrėžiama panašiai, tačiau ne identiškai. Visų pirmiausia Europos vietos savivaldos chartijoje teigiama, kad "Vietos savivalda suprantama kaip teisė ir veiki galimybė vietos valdžios organams savo atsakomybe ir vietos gyventojų interesais tvarkyti ir valdyti žymią viešųjų reikalų dalį. Šią teisę įgyvendina tarybos arba susirinkimai, kuriuos sudaro slaptu, lygiu, tiesioginiu ir visuotiniu balsavimu laisvai išrinkti nariai ir kurie gali turėti jiems pavaldžius vykdomuosius organus. Šios institucijos sukuriamos ne prieš piliečių susirinkimus, referendumus ar bet kokią kitą tiesioginę piliečių dalyvavimo formą, kur tai leidžiama įstatymu". Tuo tarpu šiuo metu galiojančiame Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nurodoma, kad "Vietos savivalda – tai įstatymo nustatyto valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų bendruomenės, kuri turi Konctitucijos laiduotą savivaldos teisę, savitvarka ir savaveiksmiškumas pagal Konctitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją". Lietuvos Respublikos Konctitucijoje teigiama, kad savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas. Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. Vis dėlto, Vietos savivalda – tai pirmiausia teisė, apibrėžianti visumą funkcijų, veiksmų, kuriuos laisvai ir savarankiškai gali tvarkyti savivaldybė. Teisė laisvai ir savarankiškai veikti reiškia savivaldybių institucijų teisę priimti sprendimus pagal Konstituciją ir įstatymus. Vietos savivaldos institucijos, turėdamos įstatymais nustatytą kompetenciją ir disponuodamos finansiniais ištekliais, gali laisvai veikti daugelyje piliečių kasdieninio gyvenimo sričių: pvz., švietime, transporte, statyboje, kultūroje, sanitarinėje ir socialinėje apsaugoje, ekonominėje veikloje ir kt. Šią teisę realizuoja patys savivaldybės gyventojai per tiesiogiai išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas vykdomasias institucijas. Vadinasi, valstybės valdžia pripažįsta savo konkurentų – vietos savivaldybių, disponuojančių nors ir nedidele dalimi, - valdžios atsiradimą. Atsiranda skirtingi politiniai vienetai – valstybinė valdžia ir vietos savivaldybės. Vietos savivalda yra institutas, apribojantis valstybinės valdžios absoliučią galybę, jos galimybes piknaudžiauti valdžia , kartu padeda apsaugoti individus nuo viską apimančios, jų laisvei grasinančios valstybinės valdžios. Savivalda įgyvendinama remiantis tam tikrais principais bei nuostatomis: ...

Literatūros šaltiniai 7 (šaltiniai yra cituojami)
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vietos savivaldos sistema.doc (19.18 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti