Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos

Įvadas. Viešoji politika. Viešasis administravimas. Tradicinis viešojo administravimo modelis. Modernaus viešojo administravimo modelio formavimasis. Motyvacija viešajame administravime. Visuomenės (viešasis) interesas. Biurokratija. Weberis – biurokratija kaip racionalumas. Biurokratijos atsiradimo sąlygos. Weberio teorija – atspirtis kitiems teoretikams. Poweberinės teorijos. Šiukšliadėžės modelis. Visuomeninio pasirinkimo modeliai. Biurokratija kaip perteklinė pasiūla. Biurokratija kaip dydžio maksimizavimas. Biurokratija kaip nekontroliavimas. Biurokratija kaip privatus pasirinkimas. Išvados.
1 atsiliepimai
Apimtis
23 puslapiai
Kategorija
Viešojo administravimo referatas
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 1 puslapis
1 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 2 puslapis
2 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 3 puslapis
3 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 4 puslapis
4 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 5 puslapis
5 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 6 puslapis
6 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 7 puslapis
7 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 8 puslapis
8 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 9 puslapis
9 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 10 puslapis
10 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 11 puslapis
11 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 12 puslapis
12 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 13 puslapis
13 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 14 puslapis
14 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 15 puslapis
15 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 16 puslapis
16 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 17 puslapis
17 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 18 puslapis
18 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 19 puslapis
19 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 20 puslapis
20 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 21 puslapis
21 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 22 puslapis
22 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 23 puslapis
23 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 24 puslapis
24 puslapis
Tradicinis viešojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Powėberinės biurokratijos teorijos 25 puslapis
25 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Viešasis sektorius, kad ir kaip traktuojamas, visiems daro didžiulį poveikį. Pagal tradicinį modelį viešasis sektorius tarnavo visuomenei per hierarchinių struktūrų, atliepusių politikų nuostatas, sistemą. Kitaip tariant, normine reikalų puse rūpinosi politikai, jie užsiėmė visuomenės interesais, o efektyviai veikianti biurokratija turėjo užtikrinti tikslų įgyvendinimą. Tradiciškai viešojo administravimo mokslu laikoma ta akademinių studijų sritis, kuri nagrinėja viešųjų institucijų sprendimų darymą ir vykdymą. Tradicinė viešojo administravimo samprata pateikia principus, kuriuos pasitelkus suvokiamas viešasis sektorius ir kuriais remiantis galima imtis viešųjų institucijų reformų.Be biurokratinio aparato šiandien neįsivaizduojamas nė vienos pasaulio valstybės funkcionavimas. Kasdien milijonai žmonių visame pasaulyje, tvarkydami savo reikalus ar spręsdami problemas, susiduria su įvairių lygių valdininkais ir valstybės įstaigų tarnautojais. Todėl nenuostabu, kad biurokratija domisi daugybė pasaulio mokslininkų: politologų, sociologų, viešojo administravimo specialistų. Biurokratijos fenomenui aiškinti ir analizuoti kuriamos įvairiausios, neretai viena kitai kardinaliai prieštaraujančios teorijos, bet visoms joms daugiau ar mažiau įtakos yra padariusi žymaus vokiečių sociologo Maxo Weberio biurokratijos teorija (1978 m.), kuri gan plačiai analizuojama šiame darbe. Norint susidaryti bendrą vaizdą apie biurokratijos prigimtį ir jos prieštaravimus, pateikiamos ir žymesnės poweberinės teorijos.Viešoji politika dažniausiai apibūdinama kaip valstybės valios išraiška valdžios veikla ir tos veiklos priežastys, sprendimų priėmimo ir jų įgyvendinimo motyvacija. Kitaip tariant, terminas viešoji politika dažniausiai vartojamas apibūdinant valdžios institucijų, oficialių asmenų elgseną, veiksmus, veiklos kurso pasirinkimą ir praktinį jo įgyvendinimą politikos procese. Viešosios politikos akademinės studijos suprantamos kaip galimybė fiksuoti, aprašyti, vertinti politikos procesą, jį sąlygojančius faktorius ir politinius veiksmus. Galima sakyti, kad viešoji politika užsiima tomis sritimis, kurios, įvardintos kaip viešosios, yra priešpriešinamos privatumo sritims. Viešosios politikos idėja suponuoja, kad egzistuoja tam tikra gyvenimo sritis, kuri nėra privati ir vien tik individuali, o veikiau yra tam tikrų bendrų interesų valda. Viešumas aprėpia tą žmogiškosios veiklos aspektą, kuriam, manoma, reikia valdžios arba visuomenės reguliavimo, įsikišimo ar bent jau tam tikrų jungtinių pastangų. Tačiau viešumo ir privatumo santykio problema yra amžina, jos ištakas galima kildinti nuo pat civilizacijos pradžios. Visada egzistavo įtampa ar net kildavo konfliktų, kas laikytina viešais, ir kas laikytina privačiais reikalais. Šiuo atveju visai tinkamas išeities taškas yra senovės Graikija ir Roma. Būtent iš romėnų gautos viešumo ir privatumo sąvokos: šias dvi sritis jie apibrėžė kaip res publica ir res priva. Graikų viešumo ir privatumo sampratą daugmaž išreiškė terminai Koinion (visuomeniškumas) ir Idion (privatumas). Bet kaip nurodo Saxonhouse‘as, tai yra gerokai supaprastintas šių dviejų sričių demarkacijos vaizdas. Teoriškai ir praktiškai šis santykis buvo kur kas sudėtingesnis ir atspindėjo "tragišką" abiejų sričių tarpusavio priklausomybę. Anot Saxonhouse‘o, niekada nebuvo jokios vieningos jų tarpusavio santykio koncepcijos, o antikinės Graikijos literatūros studijos rodo, kad buvo bent septynios skirtingos viešumo ir privatumo sričių konceptualizacijos. ...

Literatūros šaltiniai 10
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 2 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Tradicinis viesojo administravimo modelis. M. Weberio biurokratija. Poweberines biurokratijos teorijos.doc (44.1 KB)

Kiti mokslo darbai

Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
Etinio klimato aspektai Panevėžio teritorinėje muitinėje
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. Etinio klimato aspektų Panevėžio teritorinėje muitinėje tyrimai. Muitinės viršininko pavaduotojo apklausos...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
Internetinės svetainės informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumas
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įvadas. JTO ir UNESCO istorija, tikslai ir uždaviniai. Jungtinės tautos lietuvoje. SSGG internetinio puslapio an...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kupiškio miesto plėtros analizė
Kupiškio miesto plėtros analizė
  • Analizės »
  • Viešojo administravimo analizė

Įžanga. Kupiškio miesto kilmė, buvusios ir esamos funkcijos. Topografiniai ir hidrografiniai bruožai. Demografiniai p...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Europos Sąjungos politikos ir administravimo magistro baigiamasis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atsižvelgiant į temo...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
Elektroninė valdžia ir viešojo administravimo tobulinimas: Šiaulių miesto savivaldybės pavyzdžiu
  • Diplominiai darbai »
  • Viešojo administravimo diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – atliekant Šiaulių miesto gyventojų anketinę apklausą, įvertinti Šiaulių miest...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti