Filosofija (5)

Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofija ir mitai. Filosofija ir religija Rytų kultūroje. Filosofijos vieta kultūroje. Filosofija ir pasaulėžiūra. Metafizika ir sofistika. Patyrimo tikrovė ir mąstymo tikrovė. Daiktai ir idėjos. Substancija ir akcidencija, potencija ir aktas, materija ir forma (Aristotelis). Substancijos samprata racionalistinėje Naujujų laikų filosofijoje. Substancijos samprata empiristinėje Naujųjų laikų filosofijoje. Monizmas, dualizmas, pliuralizmas. Pasaulio sandara (būties sluoksniai). Reiškinys ir daiktas savaime (Kantas). Kas yra laikas? Trys laiko rūšys (Augustinas). Substancialistinė ir realityvistinė erdvės ir laiko samprata. Nominalizmo ir realizmo ginčas. Pažinimas kaip atspindėjimas ir konstravimas. Empiristinė pažinimo samprata. Apriorizmas. Protas ir intelektas. Proto antinomijos (Kantas). Pozytivistinė pažinimo samprata. Verifikacija. Jutiminio suvokimo ir mąstymo santykis pažinime. Struktūralizmas ir hermeneutika. Mokslo revoliucijos ir teorijų kaita. Tiesos problema filosofijoje. Žmogus - subjektas ir objektas. Visuotinybės ir individualybės priešprieša. Estetinis, etinis ir religinis pasirinkimai. Žmogus gamtos ir kultūros priešpriešoje. Žmogus - individualybė ir asmenybė. Pažinimas ir vertinimas. Vertybės ir gėrybės. Asmenybė ir vertybių pasaulis. Vertybių rūšys. Sielos ir kūno santykio problema. Humanistinė asmenybės samprata. Vertybės, pareigos, normos. Aksiologinis ir deontologinis požiūriai.
2 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Filosofijos špera
Filosofija (5) 1 puslapis
1 puslapis
Filosofija (5) 2 puslapis
2 puslapis
Filosofija (5) 3 puslapis
3 puslapis
Filosofija (5) 4 puslapis
4 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 0 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas filosof.doc (51.5 KB)

Kiti mokslo darbai

A. Kamiu
A. Kamiu "Sizifo mitas"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Albero Kamiu kūrinio "Sizifo mitas" analizė.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
A. Šveiceris
A. Šveiceris "Kultūra ir etika"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Kultūros krizė ir jos dvasinis priežastingumas. Optimistinės pasaulėžiūros problema. Etikos problema. Religinė ir...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Asmens laisvė ir jos ribos
Asmens laisvė ir jos ribos
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Įvadas. Asmens laisvė ir jos ribos.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
D.M. Ruiz
D.M. Ruiz "Keturios toltekų išmintys"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

Filosofinė refleksija apie Don Miguel Ruiz knygą "Keturios toltekų išmintys". Išnašos.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
E. Kanetis
E. Kanetis "Karo dinamika" ir M. L. Kingas "Pasipriešinimas be kovos"
  • Analizės »
  • Filosofijos analizė

E. Kanečio "Karo dinamikos" ir M. L. Kingo "Pasipriešinimo be kovos" lyginamoji analizė. Apibendrin...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti