Miško politika (2)

Bendroji politikos samprata. Pagrindinės sąvokos. Miško politikos samprata. Miško politikos tikslai. Miško politikos veiksniai. Miško politikos struktūra. Ekonominė miško politikos kryptis. Miško žemės ir miško naudojimo politika. Miško ir miško žemės naudojimo principai. Bendrieji miško žemės ir miško naudojimo orientyrai. Miško žemės naudojimo orientyrai. Miško naudojimo orientyrai. Ekologinė miško politikos kryptis. Miško auginimo politika. Miškovaisos orientyrai. Miško priežiūros, ugdymo ir gerinimo orientyrai. Miško apsaugos ir apgynos orientyrai. Gamtinės aplinkos pusiausvyros apsaugos politika. Miškingumo formavimo orientyrai. Tikslinės miško funkcinės paskirties nustatymo orientyrai. Pragyvenimo šaltinio garantijų orientyrai. Visuomenės lūkesčių įgyvendinimo orientyrai. Miško ūkio tvarumo garantavimo kryptis. Miško ūkio įrangos ir aprūpinimo politika. Miško techninė ir technologinė politika. Miško inovacijų politika. Miško teisinė politika. Miško teisinės politikos orientyrai. Miško teisinių aktų sistema. Seimo priimti įstatymai reguliuojantys miško santykius. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės priimti pagrindiniai teisiniai aktai, reguliuojantys miško santykius. Miškų tarnybos (ministerijos, departamento) priimti pagrindiniai teisiniai aktai, reguliuojantys miško santykius. Miško valdymo politika. Bendrieji miško valdymo orientyrai. Miško turėjimo formavimo orientyrai. Miško tvarkymo(miško ūkio vedimo) orientyrai. Miško politikos formavimas ir įgyvendinimas. Miško politikos formavimo principai. Miško politikos formavimo veiksniai. Miško politikos formavimas, tvirtinimas ir įgyvendinimas.
2 atsiliepimai
Apimtis
5 puslapiai
Kategorija
Žemės ūkio špera
Miško politika (2) 1 puslapis
1 puslapis
Miško politika (2) 2 puslapis
2 puslapis
Miško politika (2) 3 puslapis
3 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

1.Bendroji politikos samprata. Visų rūšių teisingos veiklos pagrindas yra orientyrai(nurodymai), kurie nurodo veiklos kryptį ir stilių. Šie orientyrai dabartinėje literatūroje vadinami politika. Pirmine prasme politika (valstybės valdymo menas) yra valstybes nuostatos, kuriomis siekiama įsaugoti bei padidinti šalies galią bei pasiekti pagrindinius tikslus. Šiuolaikine prasme politika suprantama kiekvienos veiklos sprendimas, nukreiptas ne į asmenines, ekonomines, kt. vertybes, bet pirmoje eilėje į valdžios ir galios vertybes. Šia prasme galima kalbėti apie bet kurios veiklos politinius motyvus, sumetimus argumentus bei sprendimus priešpastatant juos humanistiniams, ekonominiams, religiniams ir kt.. Pirmine prasme politiką nagrinėja politologija. Politikos terminą vartoja įvardinant tokius visuminius reiškinius, kaip politinių požiūrių ir interesų formavimasis, būrimasis į politines organizacijas, politinių parijų veikla, kova dėl įtakos ir valdžios, valstybes valdymo pobūdis įgijus valdžią ir kita. Šiuolaikine prasme politiką nagrinėja visos socialių mokslų šakos. Politikos terminas taikomas ne pavieniams sprendimams, o visai orientuojančių sprendimų visumai apibūdinti. Politika yra daugiau nei pavieniai sprendimai, kuriais siekiama ilgalaikių organizacijos tikslų. Politika formuojama vadovaujantis vertybinėmis nuostatomis ir įgyvendinama reaguojant į konkrečius socialinius pokyčius. Pagal šiuolaikinę paradigmą politika yra: 1.Veiklos sritis apima socialinius santykius išreiškiančius: a) valstybinės valdžios paėmimo, išlaikymo ir panaudojimo siekius. b)organizacijos veiklos formų, turinio formavimo ir įgyvendinimo siekius. 1.Veilkos rezultatai , kurie yra išreiškiami veiklą orientuojančių teiginių (idėjų, sprendinių, direktyvų, nuostatų, nurodymų) sistema. Organizacijų, tarp jų ir valstybės, politika yra bendriausiai apibūdinta kiekvienos organizacijos socialinių santykių išraiška. Skiriama vidaus ir išorės politika. Politikos sritys: žemės ūkis, miškų ūkis, pramonė, prekyba ir kita. Politikos kryptys: ekonominė, socialinė, kultūrinė, technologinė, teisinė. Politiką formuoja politinės ir profesinės bendruomenės vadovaudamosios visuomenės vystymosi teorija. Politika formuluojama veikla orientuojančių teiginių (siekių) visuma ir padeda spręsti veiklos problemas ir įgyvendinti gero sambūvio principus. Politika tvirtina aukščiausios organizacijų valdžios institucijos (seimas).2.Pagrindines sąvokos. I. Bendrosios 1.Teritorija 2.Žemė 3.Aplinka 4.Aplinkosauga 5.Gamta 6.Gamtosauga 7.Ūkis 8.Šalies ūkis 9.Ūkio šaka 10.Veikla 11.Ūkine veikla 12.Ekonomine veikla 13.Verslas 14.Rėžimas 15.Organizacija 16.Įmonė 17.Įstaiga 18.Visuomeninė organizacija. II.Specialiosios 1.Miškas 2.Miško masyvas 3.Miško sklypas 4.Miško žemė 5.Miško ūkio žemė 6.Miško įmonės žemė 7.Miško ūkis 8.Miškininkavimas 9.Miško įmonė 10.Miško funkcija 11.Miškininkavimo rėžimas 12. Miško tikslinė funkcinė paskirtis 13.Valstybinis miško valdymas 14.Ūkinis miško valdymas 15.Miško naudojimas 16.Miško auginimas 17.Miško ištekliai 18 Valstybinė miško tarnyba.4.Miško politikos samprata. Atsižvelgiant i bendrąją politikos sampratą,teigiama, kad miško politiką sudaro visuma orientuojančių teiginių(sprendinių), kurių pagalba nustatomas miško ūkinės veiklos kursas. Miško politikos turinį lemia miško ūkio funkcinė sudėtis. Atsižvelgiant į tai visus miško politikos sprendinius tikslinga skirstyti į 3 miško ūkio struktūrines kryptis- ekonominę, ekologinę ir socialinę, ir vieną miško ūkio infrastruktūrinę kryptį - miško ūkio tvarumo garantavimo, apimančią miško ūkio aprūpinimą ir aptarnavimą. Kiekvienoje kryptyje tikslinga skirti politikos šakas. Miško politika yra visuma aukščiausios valstybinės valdžios institucijų deklaruotų orientyrų (vadovaujančių nurodymų, direktyvų) pagal kuriuos numatomas miško ūkio kursas, siekiant patenkinti šalies ūkio ir visuomenės materialinės ir nematetialinės produkcijos poreikius ir gauti visų rūsių pajamas iš miško. ...

Darbo lygis Universitetinis
Kursas 1 kursas
Darbo tipas Šperos
Failas politikos_spera[1].doc (18.1 KB)

Kiti mokslo darbai

Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
Asmeninio ūkio analizė Mažeikių rajone
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Baigiamojo darbo objektas. Informacinių šaltinių apžvalga. Žemės ūkio reforma, jos vykdytojai. Asmeninio ...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
Augimo reguliatorių įtaka gazoninių žolių sėklų dygimui ir augalų vystymuisi
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Fitohormonai. Fitohormonų įtaka augalo ontogenezei. Sintetiniai augimo reguliatoriai. Lietuvoje vykdomų tyrim...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
Ekologinės žemdirbystės plėtra Lietuvoje
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatu...

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
Energetinių želdinių plantacijų įveisimo kaštų analizė
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių plantacinių želdinių įveisimo kaštus. Literatūros apžvalg...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas
 • Diplominiai darbai »
 • Žemės ūkio diplominis darbas

Įvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėt...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti