Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas

Vaikų psichologinio konsultavimo samprata. Vaikų psichologinio konsultavimo tikslai. Agresyvūs vaikai. Agresyvaus elgesio samprata. Agresijos kilmę aiškinančios teorijos. Vaikų agresijos priežastys. Agresijos rūšys. Agresijos tipai. Vaikų agresyvaus elgesio lygmenys. Agresyvaus vaiko elgsenos bruožai. Agresyvaus elgesio pasekmės. Agresyvių vaikų psichologinio konsultavimo metodai. Vaiko priešinimasis psichologinei paramai. Psichologinė pagalba agresyviam vaikui. Tėvų pagalba savo agresyviam vaikui. Mokyklos specialistų pagalba agresyviam vaikui. Įdomu. Išvados.
2 atsiliepimai
Apimtis
16 puslapių
Kategorija
Raidos psichologijos referatas
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 1 puslapis
1 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 2 puslapis
2 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 3 puslapis
3 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 4 puslapis
4 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 5 puslapis
5 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 6 puslapis
6 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 7 puslapis
7 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 8 puslapis
8 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 9 puslapis
9 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 10 puslapis
10 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 11 puslapis
11 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 12 puslapis
12 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 13 puslapis
13 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 14 puslapis
14 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 15 puslapis
15 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 16 puslapis
16 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 17 puslapis
17 puslapis
Vaikų, linkusių į agresiją, psichologinis konsultavimas 18 puslapis
18 puslapis
Svarbu! Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

Darbo ištrauka

Psichologine konsultacija siekiama teikti informaciją apie žmogaus vidinius vyksmus, savybes ir būsenas, patarti, kaip gerinti savo vidinį būvį. Konsultantas gali padėti, kai nuodugniai ištiriamas individas ir jo asmenybė (Jovaiša, 1999). R. May (1967) nurodo, jog konsultantas, dirbdamas su vaikais, turėtų stengtis pakeisti jų artimiausią aplinką. Tada pagalba būtų efektyvesnė (cit. Kočiūnas, 1995).Anot G. Navaičio (1998), psichologinė parama vaikui sprendžia psichologinių sunkumų įveikimo uždavinius, taiko psichologinio poveikio vaikui būdus. Vaiko psichologinių sunkumų ištakų ieškoma jo socialinėje aplinkoje, bendravimo patirtyje arba jo psichinių ir asmens savybių raidos sutrikimuose.R. Winkler (1997) teigia, jog skirtingos teorinės pakraipos psichologai, konsultuojantys vaikus, siekia to paties, t.y. pagerinti vaiko socialinę adaptaciją, sudaryti sąlygas atsiskleisti jo gebėjimams, asmenybei ir saviraiškai (cit. Navaitis, 1998).Psichologinėje literatūroje pateikta nemažai agresyvaus elgesio apibrėžimų, kurie akcentuoja skirtingus šio sudėtingo reiškinio aspektus. Agresyviu vadinamas bet koks fizinis ar žodinis elgesys, kuriuo siekiama pakenkti arba sunaikinti (Myers, 2000).Agresyvus elgesys apibrėžiamas kaip priešiškas poelgis, kuriam būdingas įžūlus pranašumo demonstravimas arba jėgos vartojimas prieš kitą žmogų ar jų grupę. Tokio elgesio tikslas – pakenkti kitam žmogui psichologiškai arba fiziškai, sugadinti arba sunaikinti kito asmens nuosavybę (Žukauskienė, 1999).E. Maccoby (1980) teigimu, agresyvų vaiko elgesį galima laikyti tik tada, kai jis suvokia darąs kitam bloga (cit. Nasvytienė, 2005).T. L. Hylandas, J. Davis (1999) agresyvų vaiko elgesį įvardija kaip negarbingo tikslo siekimą nepriimtinu būdu, pažeidžiant kito žmogaus teises (cit. Nasvytienė, 2005).Agresyvumas – būtina žmogaus savybė, padedanti įveikti kliūtis, išreikšti emocijas.Etologai (K. Lorenz) teigia, jog turi būti įgimta agresyvaus elgesio tendencija, t.y. įgimtos kovos instinktas. Nors agresija ir yra įgimta, visgi jos pasireiškimą visuomenėje įmanoma sumažinti arba kontroliuoti.Potraukio arba instinkto teorija (Z. Freudas). Agresija laikoma antriniu instinktu, kilusiu iš pirminio savęs destrukcijos ir mirties instinkto. Agresija yra individo pastanga nukreipti mirties instinktą nuo savęs destrukcijos į kitus asmenis, nes kitaip destrukcijos instinktas sunaikintų patį individą.A. Maslow agresijos priežastis įžvelgia tam tikruose nepritekliuose arba siekime patenkinti nepakankamai patenkintus poreikius. Šis požiūris dažniausiai sutinkamas smurto priežasčių aiškinimuisi. ...

Literatūros šaltiniai 18
Darbo lygis Universitetinis
Kursas 4 kursas
Darbo tipas Referatai
Failas Vaiku linkusiu i agresija psichologinis konsultavimas.doc (32.66 KB)

Kiti mokslo darbai

G. Alportas
G. Alportas "Tapsmas" (2)
  • Analizės »
  • Raidos psichologijos analizė

G. Alporto knygos "Tapsmas" analizė.

2 atsiliepimų
Parsisiųsti
Neegzistuojantis gyvūnas: minkštakailė apkabinaitė
Neegzistuojantis gyvūnas: minkštakailė apkabinaitė
  • Analizės »
  • Raidos psichologijos analizė

Piešinio interpretacija. Įvadas. Neegzistuojančio gyvūno (minkštakailės apkabinaitės) piešinio interpretacija. Iš...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Paauglio psichologija (2)
Paauglio psichologija (2)
  • Analizės »
  • Raidos psichologijos analizė

Paauglystės ribos ir uždaviniai. Psichosocialinė raida. Moralės raida. Aš vaizdo raida. Sąmonės kaita. Eriksonas ap...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Šiandieninio 5-6 metų vaiko piešinių turinio formavimosi prielaidų apžvalga literatūros šaltiniuose
Šiandieninio 5-6 metų vaiko piešinių turinio formavimosi prielaidų apžvalga literatūros šaltiniuose
  • Analizės »
  • Raidos psichologijos analizė

Vaiko piešinių turinio formavimosi veiksniai. 5-6 m. vaiko vizualinės raidos galimybės. Išvados.

1 atsiliepimų
Parsisiųsti
Vaiko piešinio
Vaiko piešinio "Neegzistuojantis gyvūnas" psichologinė analizė
  • Analizės »
  • Raidos psichologijos analizė

Įvadas. Duomenys apie tiriamąją mergaitę. Piešinio "Neegzistuojantis gyvūnas" analizės protokolas. Pieši...

1 atsiliepimų
Parsisiųsti